3D Yazıcı: İç Dolgu (Infill) Sorunları

3D yazıcı iç dolgu sorunu, modelin iç kısmının filament ile dolumu sırasında yaşanan sorunlardan kaynaklarınız ayrıca infill olarakta adlandırılır.

Bu sorun yalnızca estetik problemlere yol açabileceği gibi, üretilen parçanın kullanım sırasındaki performansına da etki eder. O sebeple, bu yazımızda iç dolgu (infill) problemlerinin neler olduğunu, hangi koşullardan kaynaklanıyor olabileceklerini ve bu tür problemlerin nasıl çözüleceğeni anlatıyoruz.

İç Dolgu (Infill) Sorunu

Sorunun Açıklaması

Basılan modelin iç kısmının istenilen oranda dolmaması veya hatalı dolması durumudur.

3D Yazıcı: İç Dolgu (Infill) Sorunları 3d yazıcı iç dolgu sorunu,3d yazıcı infill
Tamamlanmamış iç dolgu örneği.

Sorun Neden Kaynaklanır?

İç dolgunun (infill) yanlış veya eksik yazdırılmasının birkaç sebebi vardır. En yaygın olanı, dilimleme yazılımında (slicer) işaretlenen yanlış ayarlardır. Fakat bazen hafif tıkalı bir döküm ucundan (nozzle) da kaynaklanabilir.

Sorunun Çözümleri

İç Dolgu (Infill) Oranı

Dilimleme yazılımında doluluk oranını kontrol edin. %20 dolayında bir doluluk oranı çok makuldür. Bu orandan daha az bir değer girilmişse muhtemelen bu sorun ile karşılaşabilirsiniz. Büyük boyutlara sahip modellerde modelin iç bölgesinin dolumunu düzgün bir biçimde yapmak için %30 ya da %40 oranlarına ayarlama yapabilirsiniz.

3D Yazıcı: İç Dolgu (Infill) Sorunları 3d yazıcı iç dolgu sorunu,3d yazıcı infill

İç Dolgu (Infill) Yazdırma Hızı

Doluluk hızının iç yapının kalitesi ve objenin dış hacmi üstünde çok büyük bir etkisi vardır. Dolgular zayıf ve eksik görünüyorsa, doluluk yazdırma hızını azaltabilirsiniz.

İç Dolgu Deseni

Çoğu dilimleme yazılımı, basılacak parçanın iç yapısını değiştirmeye olanak sağlar. Yazılımda, parçanın iç yapısı için ızgara (grid pattern), üçgen (triangle) ve bal peteği (honeycomb) gibi pek çok deseni seçebilirsiniz. Farklı desenler ile modeli tekrar üreterek aradaki farkı anlayabilirsiniz.

Model ve figürler (düşük dayanıklılık): Lines(çizgiler), zig-zag
Basit-günlük 3D baskılar (orta dayanıklılık): Grid(ızgara), triangles(üçgen), tri-hexagon(3-üçgensel)
Fonksiyonel 3D baskılar (yüksek dayanıklılık): Cubic(kübik), cubic subdivision, octet(sekizli), quarter cubic, gyroid
Esnek 3D baskılar: Concentric(eşmerkezli), cross(çapraz), cross 3D

Döküm Ucu (Nozzle) Tıkanlıkğı

Döküm ucunda (nozzle) tıkanıklık olabilir. Tıkanıklık az ise duvarı kalın olan modellerin dış yüzeyinin kalitesi fazla etkilenmez. Çünkü modelin iç bölgesindeki dolgu yapısı, duvar üretimine göre filament akışı açısından daha az miktarda ve baskı hızı olarak da yüksek olmaktadır. Bu sebeple, ısıtıcı ucun tıkanıklığını mutlaka kontrol edin.

3D Yazıcı: İç Dolgu (Infill) Sorunları 3d yazıcı iç dolgu sorunu,3d yazıcı infill

Dolgu (Infill) ve Dış Duvar Arasında Boşluk Kalması

Modelin üstüne ya da altına baktığında, dolgu ile dış çevre duvarları arasında hafif bir boşluk görülebilir. Bu yaygın görülen bir sorundur.

3D Yazıcı: İç Dolgu (Infill) Sorunları 3d yazıcı iç dolgu sorunu,3d yazıcı infill

Sorun Neden Kaynaklanır?

Sorunun sık rastlanan sebeplerinden biri, iç dolguyla ilgili ayarların dilimleme yazılımında iyi yapılmamış olmasıdır. Bu sebeple 3D yazıcı, modelin bu iki parçasını düzgün birleştiremez. Diğer bir husus da, yazdırılacak iç dolguyu ve dış duvarları hangi sırada yazdırdığınızdır. Önce dış duvarı yazdırıyorsanız, genelde bu boşluk sorunu ile karşılaşmazsınız.

İç dolgu (infill) ve dış duvarlar arasındaki boşlukların sık görülen bir diğer sebebi de, kullanılacak olan filamentle tam olarak uyuşmayan üretim ayarlarıdır. Yeni ve gelişmiş 3D yazıcı filamentlerinin ayarlarının, PLA ve ABS’nin alışılmış üretim ayarlarından farklı ve iyi yapılmış olması gerekir. 3D Yazıcı filament ayarları için Filament Özellikleri yazımızı okumanızda fayda var.

Sorun Nasıl Giderilir?

İç Dolgu (Infill) Örtüşmesi

İç dolgu ile dış duvar arasında boşluk kalma sorunu, bugüne kadar ki en yaygın karşılaşılan sorundur, ama çözülmesi gerçekten çok kolaydır. Dilimleme yazılımında “Dolgu Örtüşmesi” yani “Infill Overlap” seçeneğini bulup ve değerini arttırmanız yeterlidir.

Cura dilimleme yazılımında bu değer varsayılan olarak %15’e ayarlanmıştır. Bu değeri %30’a yükseltebilirsiniz.

Simplify3D dilimleme yazılımında, “Edit Process Settings > Infill > Outline Overlap” kısmındaki değeri arttır. Bu ayar direk olarak ekstrüzyon genişliğine bağlıdır. Bu sebeple % değeri ekstrüzyon genişliğinin %’si olacaktır. Bu ayarı yaparken her zaman değeri %50’nin altında tutmaya çalışın. Aksi takdirde, parçanın dış duvarında da boşluklar görmeye başlarsınız.

Dış Duvardan Önce Dolguyu Yazdırmak

Modeli nispeten ince bir dış duvar ile bastıyorsanız, iç dolguda bu sorun yaşanılabilir. Bu durumda, yazıcının iç dolgu (infill) ve duvarının (perimeter layers) üretim sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, Cura dilimleme yazılımında “Infill prints after perimeters” özelliğinin seçili olduğunu kontrol edin.

Baskı Sıcaklığını Arttırmak

Bazı 3D yazıcı filamentleri, yapılarının bir kısmını oluşturan karbon fiberler sebebiyle yayılma konusunda daha dirençlidirler. Bu filamentlerle baskı alırken, sıcaklığı 5-10°C artırmanızı öneririz.

Yazdırma Hızını Azaltmak

Modeli bir an evvel üretmek istiyor olabilirsin. Ancak, modelini daha yüksek hızlarda yazdırırsan ve 3D yazıcın kusursuz şekilde kalibre edilmemişse her çeşit sorunla karşılaşabilirsiniz. İlla ki hızlı yazdırmanız gerekiyorsa, en üst katmanın hızını azaltarak boşlukların oluşmasını engelleyebilirsiniz.

İç Dolgunun (Infill) Dışarıdan Gözükmesi Sorunu

Modelinin üretimi tamamlandığında iç dolgu yapısının ana hatlarının modelinin duvarlarında görünmesidir.

Sorun Neden Kaynaklanır?

Dış yüzeyde oluşan bu sorun, duvar yapısına geçen iç dolgudan (infill) kaynaklanır. Bu desen en çok, 3D baskının ince duvarları olduğunda görülür. Bu desenin gözükmesi bir sorun teşkil etmekle beraber, iç dolgunun dış duvarlara etkin bir biçimde yapışmasından dolayı esasında yazdırmada görünmesi çok normaldir. Neyse ki bu desenleri azaltmak bir hayli kolaydır.

Dış duvarda desen oluşmasının diğer bir sebebi, basılan parçanın duvar kalınlığının dilimleme yazılımında, 3D yazıcının baskı ucunun (nozzle) çapının sayısal değerine ya da çapının katlarına göre girilmemiş olmasıdır. Normal baskı şartlarında, duvar kalınlığı direk olarak baskı ucu çapı ile orantılı olmalıdır. Örneğin baskı ucunun çapı 0.4 mm ise duvar kalınlığı 0.4, 0.8, 0.12 mm ve katları biçiminde olmalıdır.

Sorun Nasıl Giderilir?

Duvar Kalınlığını

Bu sorunu çözmenin en kolay yolu duvar kalınlığını arttırmaktır. Duvar kalınlığı değeri iki katına çıkarırsan iç dolgunun neden olduğu deseni engelleyebilirsiniz. Duvar kalınlığı için seçtiğiniz değerin, baskı ucu (nozzle) çapının tamsayı katı olduğundan emin olun.

İç Dolguyu Dış Duvardan Sonra Bastırmak

Çoğu dilimleme yazılımı, iç dolgunun üretiminin dış duvardan sonra yapılmasına izin verir.

Cura dilimleme yazılımında “Expert Settings” bölümünden iç dolgu bölümünde bulunan “Infill prints after perimeters” özelliğini seçin.

Simply3D dilimleme yazılımında “Edit Process Settings” bölümünden “Layer” ve onun altında “Layer Settings” seçerek ve “Outside-in” bölümünde “Outline Direction”ı seçerek bu sorunu giderebilirsiniz.

Yatak Kalibrasyonu

Modeli kontrol ettiğinizde bu desen etkisinin bir tarafta daha fazla olduğunu görüyorsanız, bu sorun yatak kalibrasyonundan kaynaklı da olabilir. Yatak kalibrasyonunu yapmanınızı öneririz.

Duvarı Modelin Yapısına Göre Yazdırmak

Yazdırmakta olduğunuz modelin türüne bağlı şekilde, iç ve duvar baskı sırasını değiştirebilirsiniz. Basılan parçanın duvarının kuvvetli bir yapıya sahip olması gerekmiyorsa ve yüksek nitelikli bir dış duvar yüzeyi istiyorsanız, duvarın basımını duvarın dış yüzeyinden başlatın (Outside-in). Ancak, parçanın daha kuvvetli olması sizin için daha önemliyse baskıyı duvarın iç bölümünden başlatın (Inside-out) ve duvar kalınlığını iki katına çıkarın.

Duvarın baskısını duvarın dış yüzeyinden içeriye doğru başlattığınızda, yüzeyde desen oluşma sorununa sebep olan yapının üst üste binmesini ortadan kaldırırsınız. Ancak bu durum, duvar ile iç dolgu arasındaki yapışma gücünün azalacağı manasına gelir.