3D Yazıcı: Katman Sorunları

Bu yazımızda, 3D baskı sırasında katmanlarda sık yaşanan baskı sorunlarının çözümlerini anlatıyoruz. Yazıda anlattığımız çözüm önerileri arasında, kullandığınız 3D yazıcı filamentini ilgilendirenler, 3D yazıcı ayarlarında yapılabilecek değişiklikler ya da 3D yazıcı kalibrasyonunu içeren adımlar vardır.

İlk Katman Sorunu

Bir baskının en çok ilk katmanları sorun yaratır. Bunun nedeni basılan modelin ilk katmanının baskı yüzeyine yani tablaya yapışmamasıdır. Ayrıca, aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi soldaki parça tablaya sağdakinden daha az yapıştığı için daha çok büzülmüştür.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

İlk Katmanın Yapışmaması Neyden Kaynaklanır?

İlk katmandan kaynaklı sorunlar genelde 3D yazıcı yatağının düzgün bir şekilde kalibre edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer ısıtıcı uç (nozzle) yataktan çok uzaksa, ilk katman genellikle istenmeyen şekillerde olur ve tablaya yapışmaz. Eğer ısıtıcı uç tablaya çok yakınsa, bu sefer de ilk katman yapışmayacaktır.

Yatak sıcaklığının çok yüksek olması da ilk katmanda ve daha sonraki katmanlarda modelin bozulmasına neden olabilir.

İlk Katmanın Yapışmama Sorunu Nasıl Giderilir?

 • Yatak Kalibrasyonu Yapın: Her 3D yazıcının yatağının kalibre edilmesi için farklı yöntemleri vardır. Bazı 3D yazıcılar otomatik kalibrasyon yapaniliyorken, çoğu yazıcı manuel olarak kalibre edilmek zorundadır. 3D yazıcı kalibrasyonu ile ilgili bilgiye 3D Yazıcı Kalibrasyonu Nasıl Yapılır? yazımızdan ulaşabilirsiniz.
 • Yatak Sıcaklığını Kontrol Edin: Yatak sıcaklığını, istenilen düzeyde baskı alana kadar 5’er derece azaltarak uygun sıcaklığı bulanabilirsiniz.

İlk Katmanın Yaygın ve Geniş Olması Sorunu

Modelin ilk katının gözle görülür şekilde dışarı çıkması sorunudur.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

İlk katmanın yaygın olması sorunu, ortamın çok sıcak olmasından dolayı malzemenin yeterli sürede donmamasından ve yatak kalibrasyonunun bozulmuş olmasından kaynaklanır. Bu durum özellikle ısıtılabilir tablaya sahip 3D yazıcılarda sık görülmektedir.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Yatak Sıcaklığını Kontrol Edin: 3D yazıcılarda modelin ilk katmanının yayılması sorununu önlemek ve diğer katmanların düzgün bir şekilde inşaa edilebilmesi için yatak sıcaklığının azaltılması gerekir. Ancak, sıcaklığı çok fazla azaltırsanız bu sefer de 3D baskının ilk katının tablaya yapışmamasına ve katmanlar arası ayrılmalara neden olabilirsiniz. Doğru sıcaklığı bulabilmek için yatağın sıcaklığını 5 derecelik aralıklarla (filament için önerilen sıcaklığın +/- 20 derecesine kadar) düşürmeye başlayın. Parçanın alt veya üst kalınlığı, dilimleme yazılımında (slicer) 0.6mm olarak ayarlanmışsa, soğutma fanını (fan duct) biraz daha düşük bir yükseklikte veya katmanda başlatın.
 • Yatağı Kalibre Edin: Çoğu zaman 3D baskı sorunlarının nedeni yatak kalibrasyonunun yanlış yapılmasından veya kalibrasyonun bozulmasından kaynaklanır. Her 3D yazıcı, yatak kalibrasyonunu farklı bir yöntem ile yapar. Sizin 3D yazıcının üreticisinin önerdiği prosedüre göre ayarlama yapmalısınız. 3D yazıcı kalibrasyonu hakkında bilgiler için: 3D Yazıcı Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

  Bir kalibrasyon küpü yazdırın ve yazıcının filamenti tablaya bastığını izleyin. Küpü yazdırırken ilk katmanın yatak üzerinde düzgün olup olmadığını kolayca görebilmelisiniz.

  Benzer şekilde, döküm ucunun (nozzle) tablaya çok yakın olup olmadığını, yakınsa erimiş filamenti yataktan kazıdığını, çok yüksekteyse filamentin birikme ve kabarmasına neden olduğunu görebilirsiniz.

 • Nozzle Yüksekliğini Arttırmak: Döküm ucunun (nozzle) yüksekliğini hafifçe yükseltmek çoğu zaman sorunu çözmenizde yardımcı olabilir, ancak yükseliği fazla yaparsan bu sefer de ilk katman tablaya yapışmaz.
 • İlk Katman Tasarımında Değişiklik Yapın: Diğer bir seçenek de modelinin tabanında pah kırmaktır. Elbette, bu yalnızca modeli kendiniz tasarladıysanız ve müdahale edebiliyorsanız geçerlidir. 5mm ve 45º pah ile başlayabilirsiniz. Ancak en iyi sonucu almak için biraz deneme yapmanız gerekiyor.

Katman Hizalama Sorunu

Modelin katmanlarının olması gerektiği gibi hizalanmamasıdır. Bu sorunda, dış duvarda hizalama sorunu vardır ve bu da düz olmayan bir yüzeye neden olur. Sorunun yalnızca tek yönde baskıyı etkilemesi muhtemeldir; önden arkaya veya soldan sağa gibi.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

3D yazıcının somun, cıvata ve kayış gibi parçaları zamanla gevşer ve bunların sıkılaştırılması gerekir. Katmanların düzgün hizalanamamasının etkisiyle üst katmanlarda daha belirgin etkiler görülür. Parçaların düzenli olarak kontrol edilmezse, bu sorun neticesinde katmanların kayar.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Kayışları Kontrol Edin: Kayışların her birinin yeterince sıkı olduğundan emin olun ve aşırı sıkı olmamasına da dikkat edin. Kayışları kıstırırken iki kayışta da biraz direnç hissetmeniz gerekir. Kayışın üst kısmının alt kısmından daha sıkı olduğunu tespit etmeniz, kayışların sıkılaştırılmaları gerektiğine dair kesin bir işarettir. Prusa i3 gibi bazı 3D yazıcılar, içinde yerleşik kayış gergileriyle (mandala benzeyen metaller) birlikte gelir.

  3D yazıcı kayışları iki kasnak etrafına bağlanmış sürekli bir döngüdür. Zamanla kayışın bir kasnağa kayması ve tabana göre kademeli olarak daha da sertleşmesi sıklıkla görülür. Bu da katman kaymasına neden olabilir.

 • Millerin Temiz ve Yağlanmış Olduğunu Kontrol Edin: Zamanla miller üzerinde toz birikebilir. Bu da ekstrüderin yumuşak bir şekilde hareket etmesini engeller ve katman kaymasına neden olur. Millerin iyice silinmesi ve yeniden yağlanması sorunu çözecektir.
 • Kayış ve Mil Hizalamasını Kontrol Edin: Ekstrüderin belirli noktalarda gevşemiş olduğunu görürseniz, millerden birinin hafifçe bükülmüş olma ihtimali yüksektir. 3D yazıcının gücünü keserek motorları kapatın. Ardından ekstrüderi X ve Y ekseni boyunca elinizle millerden hafifçe tutarak ve paralelliği bozmayacak şekilde hareket ettirin. Hareket sırasında bir direnç, sürtünme hissediyorsanız bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Daha sonra millerin hizalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer hizalılarsa, o zaman onları çıkarın ve düz bir yüzeyde yuvarlayın. Mil yuvarlanırken herhangi bir bükülme var ise onu aynı ölçülerde bir mil ile değiştirmeniz gerekiyor.
 • Kasnakları Kontrol Edin: Kasnaklar genellikle doğrudan bir step motoruna veya 3D yazıcı kafasındaki ekstrüderi hareket ettiren ana millerden birine bağlanır. Kasnağı dikkatlice döndürdüğünüzde üzerinde küçük bir set screw vida göreceksiniz. Hem mili hem de kasnağa geçirilmiş kayışı tutarak, kayışı kasnağı dönmeye zorlamak için elinizle çekin. Kasnağın mil ile birlikte dönmesi ve kasnak ile mil arasında kayma olmamasına dikkat edin. Son olarak kasnak vidasını iyice sıkın.

Katman Atlama / Katmanlar Arası Boşluk Oluşma Sorunu

Bir parçanın baskısı sırasında 3D yazıcının bazı katmanlarda atlama yapmasından dolayı, parçada kısmen veya tamamen boşluklar oluşur.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

3D yazıcı, baskı sırasında bazı katmanlarda gereken filament ihtiyacını karşılayamaz. Filamentin az gelmesinden kaynaklı bu soruna “under-extrusion” denir. Bu sorun; filament (örneğin çap değişimi), filament makarası veya döküm ucunun (nozzle) tıkalı olmasından kaynaklanabilir.

Bir başka neden de yatağın hareket sistemindeki sürtünmenin, baskı kafasının hareketini geçici olarak engellemiş olması olabilir. Bu durum da, dikey yatak millerinin birbirine göre doğru hizalanmamasından kaynaklanır.

Yatağın hareketini sağlayan Z ekseni millerinden birindeki eğrilik, kirlilik veya milin aşırı yağlı olması da bu soruna neden olabilir.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Mekanik Kontrolleri Yapın: Mekanik kontrole milleri kontrol ederek başlayın. Tüm millerin tablaya oturduğundan ve milletin hareket etmediğinden emin olun.
 • Millerinin Hizalarını Kontrol Edin: Tüm millerinin mükemmel bir hizada olduğundan ve kaymadığından emin olun. 3D yazıcının gücünü kapatın (veya step motorları devre dışı bırakın) ve ardından ekstrüderi X ve Y ekseni boyunca yavaşça hareket ettirerek kontrol edin. Harekete karşı herhangi bir direnç varsa, bükülmüş bir mil veya yatak milinden biriyle ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
 • Aşınmış Rulmanları Kontrol Edin: Rulmanlar, miller hareket ederken genellikle ince bir sürtünme sesi oluşturarak aşındığını operatöre yani bize bildirir. Ayrıca, eğer bir sürtünme varsa ekstrüderde düzensiz hareket hisseder ve 3D yazıcının üretim sırasında hafifçe titrediğini görürsünüz. Bu durumda, 3D yazıcının gücünü kesin ve ekstrüderi hareket ettirerek aşınan rulmanı tespit etmeye çalışın.
 • Millerin Yağlı Olup Olmadığını Kontrol Edin: Hareket eden aksamların yağlanmasının unutulmaması önemlidir. 3D yazıcı aksamlarının yağlanması için internette veya nalburlarda rahatça bulabileceğiniz bir dikiş makinesi yağı idealdir. Yağlamadan önce, millerin baskı kalıntılarından ve tozdan arındırılmış olduğuna emin olun. Tüm milleri temizledikten sonra iyice kurulayın. Ardından, millerin düzgün bir şekilde yağ ile kaplandığından ve düzgün bir şekilde hareket ettiğinden emin olmak için ekstrüderi X ve Y ekseni boyunca 3D yazıcının programını kullanarak hareket ettirin. Yağlamayı fazla yaptıysanız tüy bırakmayan bir bez ile fazlalığı alabilirsiniz.
 • Düşük Ekstrüzyon / Under-Extrusion: Son olarak under-extrusion yani malzemenin gerektiğinden az gelmesi sorunu olabilir. Bunun için aşağıdaki yer alan sorun başlığına göz atın.

Katmanların İnce veya Zayıf Görünmesi / “Under-Extrusion” Sorunu

Düşük ekstrüzyon ya da diğer bir adı ile “Under-Extrusion”, 3D yazıcıya baskı için yeterli malzeme sağlanamamasıdır. Bu sorunda ince katmanlar, istenmeyen boşluklar ve hatta tamamen eksik katmanlar meydana gelir.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

Bunun birkaç olası nedeni vardır. İlk olarak, kullanılan 3D yazıcı filamentinin çapı, dilimleme yazılımında ayarlanan çapla uyuşmuyordur. İkincisi, dilimleme yazılımındaki hatalı ayarlar nedeniyle filament kutusundan çekilmiş olan malzeme miktarı çok düşüktür. Üçüncü ihtimal ise döküm ucunun (nozzle) tıkanması sonucu filamentin ekstrüder içinde akışının zorlanmasıdır.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Filament Çapını Kontrol Edin: En basit yöntem, dilimleme yazılımında doğru 3D yazıcı filament çapının girilip girilmediğinin kontrol edilmesidir. Filament çapı hakkında emin değilseniz, önerilen baskı sıcaklığını ile çap değerini filament makarasının üzerinde bulabilirsiniz.
 • Filamentin Çapını Ölçün: İstediğiniz sonuçları hala alamıyorsan ve filament akışı sorunu devam ediyorsa, filament çapını hassas dijital bir kumpas ile ölçün. Daha sonra dilimleme yazılımında filament çapıyla ilgili ayarların doğru şekilde yapıldığından emin olun.
 • Isıtıcı Bloğun İçinin Temiz Olduğundan Emin Olun: 3D yazıcı ekstrüderinde bulunan ısıtıcı bloğun (hotend) içinin temiz olduğundan ve herhangi bir kirin olup olmadığından emin olun. Kirli ise temizleyin.
 • Ekstrüzyon Çarpanını Ayarlayın: Gerçek filament çapını dilimleme yazılımına girdiysen, ekstrüzyon çarpanı, yani “extrusion multiplier” (ayrıca akış hızı veya akış dengelemesi olarak da bilinir) çok düşük olabilir. Her dilimleyici yazılımı bunu biraz farklı şekilde ele alır. Ancak, sorunu düzeltene kadar bu değeri %5’lik adımlarla arttırabilirsiniz.

Katmanların Yatayda Kayması Sorunu

Alt ve üst katmanların kaymasıyla modelde bir basamak etkisi oluşur. Genellikle kayma oldukça azdır, ancak aşağıdaki resim örnek olması açısından sorunun daha belirgin olduğu bir baskıyı göstermektedir.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

Katmanların kaymasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar yazdırma işlemi sırasında meydana gelmiş olabileceği gibi, bükülmüş veya yanlış hizalanmış miller, katılaşmış filamente takılan nozzle da yatak pozisyonunda hafif bir kaymaya neden olabilir.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • 3D Yazıcının Sabitliğinden Emin Olun: 3D yazıcıyı sabit bir zemine yerleştirin. 3D yazıcının küçük bir sarsıntısı bile baskı tabanını değiştirebilir ve sorunlara neden olabilir.
 • Baskı Tablasının Sabitliğini Kontrol Edin: Birçok 3D yazıcı, çıkarılabilir baskı tablasına sahiptir. Çıkarılabilir yataklar her ne kadar baskıları çıkarırken 3D yazıcıya zarar vermemizi engellese de, yatağı takıp çıkarmak zamanla klipslerin ve vidaların da gevşeyebileceği anlamına gelir. Yatağı yeniden taktığınızda, baskı sırasında herhangi bir kayma veya hareketten kaçınmak için sıkıca yerine oturduğundan emin olun.
 • Soğutma Fanının Hızını Azaltın: Bir modelin üst katmanları çok hızlı bir şekilde soğutulursa model kolayca bükülebilir. 3D baskının ilerleyen aşamalarında nozzle tıkanmaları meydana gelebilir. Tıkanan nozzle ile hareket eden ekstrüder donan filament çarpan ekstrüder, yatak alanının dışına çıkacaktır. Ancak, güçlü step motorlar modeli ve yatağı da hareket ettirebilir. Modelin üst katmanlarında bu sorunla karşılaşırsanız soğutma fanının hızını biraz azaltmayı deneyin.
 • Yazdırma Hızını Düşürün: 3D yazıcının nozzle sıcaklığını ve filament akış hızını artırarak 3D baskı süresini düşürmek mümkündür. Ancak bu, sorunlara neden olabilir. Yazdırma sırasında bir tık sesi duyarsanız, bu 3D yazıcının normalden hızlı çalıştığının bir işareti olabilir. Bu durumda, bir sorun yaşamamak için filamentin ekstrüderde kayıp kaymadığını kontrol etmelisiniz. 3D yazıcının hızını herhangi bir dilimleme yazılımında kolayca ayarlayabilirsiniz.
 • Kayışları Kontrol Edin: Katmanlar hala kayıyorsa, kayışları kontrol etmenin zamanı gelmiş demektir. Hızlıca tüm kayışları kontrol edin. Her kayıştaki gerginlik aynı olmalıdır, öyle değilse, kayış gerginliğini düzeltmek için kayış konumunu ayarlamanız gerekecek. Kauçuk kayışlar zamanla uzar ve kayışlarda oldukça fazla uzama varsa onları yenileriyle değiştirme zamanı gelmiştir. Aşırı gergin kayışlar da sorun yaratabilir, ancak bu genellikle 3D yazıcıyı kendin yaptıysanız sorun olabilir. Prusa i3 gibi bazı 3D yazıcılarda, kayış gerginliklerini kolayca ayarlamanızı sağlayan kayış gerdirme vidaları bulunur.
 • Kasnakları Kontrol Edin: Kasnaklar genellikle doğrudan bir step motoruna ve 3D yazıcı kafasını (ekstruder) hareket ettiren millere takılır. Kasnağı döndürürseniz, küçük set screw cinsi ayar vidası göreceksiniz. Mili ve kayışı tut ve kayışı çekin. Kasnağı döndürmeye çalışın. Kasnak ile motor mili arasında kayma olup olmadığını kontrol edin. Kayma varsa, ayar vidasını sıkın ve tekrar deneyin.
 • Milleri Temizleyin ve Yağlayın: Zamanla miller üzerinde toz ve kir birikebilir. Bu da mil boyunca bazı noktalarda sürtünme artışına neden olabilir. Bu sürtünme, ekstrüderin serbest hareketini etkiler ve katman kaymasına neden olur. Millerin temiz bir şekilde silinmesi ve yeniden yağlanması genellikle sorunu çözer.
 • Millerin Hizalı Hareket Ettiğinden Emin Olun: Yazdırma kafası ekstrüderin belirli noktalarda gevşemiş olduğunu görürseniz, millerden biri hafifçe bükülmüş olabilir. 3D yazıcıyı kapatın ve motorlara giden gücü kesin. Ardından elinle ekstrüderi X ve Y ekseni boyunca hareket ettirin. Hareket sırasında bir direnç hissediyorsanız, bir şeylerin yanlış olduğunu anlayacaksınız. Millerin hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin. Eğer hizalılarsa, milleri çıkarın ve düz bir zemin üzerinde yuvarlayın. Herhangi bir büküklük var ise mili değiştirmeniz gerekecek.

Üst Katmanda Çapraz İz Sorunu

Yatay çizgiler, baskının üst katmanında ve genellikle bir taraftan diğerine çapraz şekilde görünür.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

3D yazıcı, art arda gelen katmanları düzenleyerek bir model oluşturur. Her katman ayarlandığında, baskı kafası (ekstrüder) X ve Y ekseni boyunca hareket eder. Katman tamamlandığında, ekstrüder Z ekseni boyunca kalkar ve bir sonraki katmanı ayarlamak için başlangıç noktasına döner. Bu noktada, yüzeylerde çizgiler meydana gelebilir. Bunlar bir dizi 3D yazıcı ayarından, filamentin sızması veya nozzle’ın modelin üst yüzeyini çizmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Aşırı ekstrüzyon, yani fazla filament ittirme, başka bir nedendir. Çünkü ekstrüder, yüzeydeki fazla filamentleri sürükleyerek iz bırakır. Daha büyük düz yüzeye sahip modellerde, çapraz çizginin yüzeye doğru kaydığını görebilirsiniz.

3D yazıcı filamentinin yüksek bir sıcaklıkta eritilmesi de bir neden olabilir. Ancak, bazı ucuz veya uzun süre beklemiş filamentler nozzle’dan sızarak bu izlere sebep olabilir.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Tarama (Combing) Özelliğini Kapatın: Tarama özelliği, ekstrüderi modelin önceden basılmış alanlarının üzerinde tutar ve bu nedenle filamenti geri çekme gereksinimini azaltır. Bu baskı hızını artırırken yüzeyde izlere neden olabilir. Tarama özelliğini kapatarak bu sorunu çözebilirsiniz.
 • Filamenti Geri Çekme Miktarını Arttırın: Tarama özelliğini kapatmanıza rağmen sorun devam ederse, geri çekme (retraction) miktarını arttırmayı deneyin.
 • Ekstrüzyon Miktarını Kontrol Edin: Filamentin akış hızını Cura dilimleme yazılımından ayarlayabilirsiniz. İlk olarak akış hızını %5 azaltın ve filamentin doğru ekstrüzyonda ittirildiğini kontrol etmek için bir kalibrasyon küpü yazdırın. (Model: XYZ 20mm Calibration Cube (www.thingiverse.com)
 • Nozzle Sıcaklığını Kontrol Edin: Kaliteli bir 3D yazıcı filamenti kullanıyorsanız sıcaklık ve çap toleranslarının iyi olmasından dolayı bu sorunu daha az yaşarsınız. Ancak filamentin bir süredir dışarıda kaldıysa veya filamentin güneş ışığına maruz kalmışsa, sıcaklığa toleranslarının azaldığını görebilirsiniz. Bu nedenle, nozzle sıcaklığını 5ºC azaltın ve tekrar deneyin.
 • Yatak Kalibrasyonunu Tekrar Yapın: Yüzeyde oluşan çizgilerin tek nedeni filament değildir. Ekstrüder, baskı yüzeyinden yeterince yükseğe çıkmazsa nozzle, bir katmandan diğerine yüzeyi çizerek geçer. 3D yazıcını uzun süredir kalibre etmiyorsanız, sıfırdan bir 3D azıcı kalibrasyonu yapmanızı tavsiye ederiz. 3D Yazıcı Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Üst Katmanda Çukur ve Delik Oluşma Sorunu

Baskının üst yüzeyinde resimde gördüğünüz gibi çukurların ve deliklerin oluşmasıdır.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

En yaygın iki neden, üst katmanın yanlış soğutulması ve üst katmanın yeterince kalın olmamasıdır.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Filament Çapını Kontrol Edin: Bu sorun tüm 3D yazıcılarda görülebilir. Ancak, 1,75 mm çapına sahip filamentlerde çok daha yaygındır. Aşağıdaki diğer çözümler sorununuzu çözmüyorsa, mümkünse 2,85 mm çaplı bir filamente geçmeyi deneyin.
 • Soğutma Fanının Konumunu Kontrol Edin Genellikle, baskı başladığında 3D yazıcının soğutma fanları düşük hızda çalışır veya fanlar kapalıdır. Fanlar ilk birkaç katmandan sonra açılır. Nozzle’ın etrafındaki soğutma fanlarının özellikle 3D baskının sonuna doğru çalışmasını sağlayın. Çalışma zamanında ve hızında bir sorun yoksa, o zaman hava akımını yönünü kontrol edin.
 • Soğutma Fanı Hızını Ayarlayın: Fanların hızı G-Code ile ayarlanabilir. Fanı açmak için M106 ve fanı kapatmak için M107 kodunu yazıcının yazılımına göndermen gerekiyor. Örneğin, 0,1 mm katman yüksekliğinde basılan 1 cm x 1 cm boyutlarında bir küp için G-Code’a (Prusa i3 model 3D yazıcıda Cura dilimleme yazılımı kullanılarak) baktığımızda, 97 katman olduğunu görebilirsiniz. 0,6 mm’lik bir “Bottom/Top Thickness setting” ayarı vardır. LAYER:91’da M106 S255’i kodunu ekleyin. M106 kodu soğutma fanının çalışmaya başlamasını ve S255 kodu ise tam hızda çalışmasını sağlar.
 • Üst Katman Kalınlığını Arttırmak: En kolay çözüm, üst katman kalınlığını arttırmaktır. Çoğu dilimleme yazılımı (örneğin Cura), bunu “Bottom/Top Thickness setting” altındaki gelişmiş bölümde yapmanıza olanak sağlar. Normalde en az 6 katman olmak üzere, daha küçük nozzle’lar ve filamentler için 8 katmana kadar çıkılabilir. Katman yüksekliğin 0,1 mm olarak ayarlanmışsa, “Bottom/Top Thickness setting”’i yani “Alt / Üst Kalınlık ayarı”nı 0,6 mm’ye ayarlayın. Hala küçük delikler oluşuyorsa 0,8 mm’ye yükseltin.

Katmandaki Dalgalanma Sorunu

Görsel dalgaların veya dalgalanmanın baskı yüzeyindeki etkisi, çoğumuzun basitçe gözden kaçırdığı ufak ve sinir bozucu sorunlardan biridir. Baskı yüzeyinde dalgalanma olarak görünür, konumu ve şiddeti değişebilir.

Yüzeydeki hafif bir görsel etki dışında, bu dalgalanmaların çok fazla olduğu durumlarda elbette ki 3D baskının kalitesi üzerinde de etkisi vardır.

3D Yazıcı: Katman Sorunları 3d yazıcı ilk katman sorunu,3d yazıcı katman kayması,3d yazıcı katman ayrılması,3d yazıcı katmanlar yapışmıyor,3d yazıcı katmanlar arası boşluk

Sorun Neden Kaynaklanır?

3D baskılardaki dalgalanma sorunu genellikle baskı sırasında oluşan titreşimle ve baskı hızıyla ilgilidir. 3D yazıcı üreticileri, motorların yarattığı küçük titreşimlerin mutlak minimumda tutulduğundan emin olmak için makinelerinde bazı iyileştirmeler yaparlar.

3D yazıcı kasasının ağır olması, yazıcı içerisindeki titreşimleri en aza indirmeye yardımcı olur. Ancak, titreşimi tamamen ortadan kaldırmaz. Bir sonraki yazdırma işleminde 3D yazıcınızı izleyin. Yazıcının kasasının titreşime dayanıklı bir şekilde destekleyecek kadar sağlam olup olmadığını kontrol edin.

Sorun Nasıl Giderilir?

 • Titreşimi Azaltın: 3D yazıcıyı koyduğunuz masanın veya zeminin sağlam olduğundan emin olun ve yazıcıyı 3D baskı sırasında izleyin. Titreşimin neyden kaynaklandığını bulmaya çalışın ve bir sorun varsa onu giderin.
 • Rulmanları Kontrol Edin: Lineer rulmanlar zaman içinde aşınır. Yazıcı kapalıyken rulmanları ekstrüderi elinizle hareket ettirerek kontrol edin. 3D yazıcıdaki titreşimler seyrek yapılan bakımlar ve aşınmış lineer rulmanlar ile de artmaktadır. Yazıcının düzenli, temiz ve yumuşak harekete sahip olup olmadığını kontrol edin.
 • Her Şeyin Sıkı Olduğundan Emin Olun: 3D yazıcı bakımını yaparken, makinenin içindeki tüm cıvata ve uçların iyi ve sıkı olduğundan emin olun.
 • Hareket Aksamlarını Yağlayın: Tüm çubukların toz ve kirden arınmış olup olmadığını kontrol edin ve ardından her şeyin iyi yağlandığından emin olun.
 • Baskı Hızını Düşürün: Çok hızlı baskılarda bu dalgalanmalar ile karşılaşıyorsanız, sorunu çözmenin en basit yolu 3D baskı hızını düşürmektir. Hala hızlı yazdırmanız gerekiyorsa, akış hızını ve ekstrüzyon sıcaklığını arttırmayı deneyin.
 • Yazılım İvmesini Ayarlayın: Daha tecrübeli kullanıcılar için, 3D yazıcının yazılımındaki ekstrüder ivmesi değerini değiştirmek sorunu çözebilir. Bu ivme değeri ekstrüderin hareket ederkenki hızlanmasını ayarlar. Burada bakmanız gereken iki fonksiyon vardır ve bu, makineye bağlı olarak değişecektir: Hızlanma ve sarsıntı. Listelenen birkaç değer vardır, sarsıntıyı ve ardından yazdırma sırasında hızlanmayı düşürerek başlayın.