Çoğullayıcı / The Demultiplexer

Kombinasyonel Mantık Devreleri
Kombinasyonel Mantık Devreleri7 Segment Display Çözücü / Display Decoderİletim Kapısı / Transmission Gate
Çoklayıcı / The Multiplexer (MUX)İkili Toplayıcı / Binary AdderAnalog Dijital Dönüştürücü
Çoğullayıcı / The DemultiplexerDijital Karşılaştırıcı / Digital Comparatorİkili Ağırlıklı DAC
Öncelik Kodlayıcı / Priority Encoderİkili Çıkarıcı / Binary SubtractorR-2R Merdiven Tipi DAC / R-2R DAC
İkili Kod Çözücü / Binary DecoderBUS Alıcı-Verici / BUS Transceiver

Daha yaygın olarak kullanılmakta olan Demultiplexer veya kısaca “Demux” olarak bilinen veri dağıtıcısı, önceki eğitimde gördüğümüz Çoklayıcının tam tersi olarak çalışmaktadır.

Demultiplexer tek bir giriş veri hattı alır ve daha sonra tek tek çıkış hatları bir defada bir dizi herhangi birine geçer. Demultiplexer, girişteki bir seri veri sinyalini, aşağıda gösterildiği gibi çıkış hatlarındaki paralel bir veriye dönüştürür.

1×4 Kanal Demultiplexer

Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
1×4 Kanal Demultiplexer
Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
Doğruluk Tablosu

Yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan bu Demultiplexer için Boole ifadesi, A’dan D’ye çıkışlar ve veri seçme hatları a, b olarak verilmiştir:

Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
Boole İfadesi

Demultiplexer’ın işlevi, ortak bir veri giriş satırını yukarıdaki örneğimizde A’dan D’ye 4 çıkış veri satırından herhangi birine geçirmektir. Çoklayıcıda olduğu gibi, tek tek katı hal anahtarları, gösterildiği gibi “a” ve “b” çıkış seçim pinlerindeki ikili giriş Adres kodu ile seçilmektedir.

Demultiplexer Çıkış Hattı Seçimi

Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
Demultiplexer Çıkış Hattı Seçimi

Önceki Çoklayıcı devresinde olduğu gibi, daha fazla Adres hattı girişi ekleyerek, 1-to-2n veri hattı çıkışı veren daha fazla çıkışı değiştirmek mümkündür.

Bazı standart demultiplexer IC’leri ayrıca, girişin seçilen çıkışa iletilmesini devre dışı bırakan veya engelleyen ek bir “çıkışı etkinleştir” pinine sahiptir. Ayrıca bazıları adres girişleri değiştirildikten sonra çıkış mantık seviyesini korumak için çıkışlarına yerleştirilmiş mandallara sahiptir. Bununla birlikte, standart dekoder tipi devrelerde, adres girişi hangi tek veri çıkışının veri girişi ile aynı değere sahip olacağını ve diğer tüm veri çıkışlarının “0”mantık değerine sahip olacağını belirleyecektir.

Yukarıdaki Boole ifadesinin tek tek mantık kapıları kullanılarak uygulanması, gösterildiği gibi AND ve NOT kapılarından oluşan altı ayrı kapının kullanılmasını gerektirecektir.

Mantık Kapıları Kullanarak 4 Kanal Demultiplexer

Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
Mantık Kapıları Kullanarak 4 Kanal Demultiplexer

Demultiplexer Sembolü

Çoğullayıcı / The Demultiplexer Demultiplexer,çoğullayıcı nedir
Demultiplexer Sembolü