Çoğullayıcı / The Demultiplexer

Daha yaygın olarak kullanılmakta olan Demultiplexer veya kısaca “Demux” olarak bilinen veri dağıtıcısı, önceki eğitimde gördüğümüz Çoklayıcının tam tersi olarak çalışmaktadır.

Demultiplexer tek bir giriş veri hattı alır ve daha sonra tek tek çıkış hatları bir defada bir dizi herhangi birine geçer. Demultiplexer, girişteki bir seri veri sinyalini, aşağıda gösterildiği gibi çıkış hatlarındaki paralel bir veriye dönüştürür.

1×4 Kanal Demultiplexer

Demultiplexer
1×4 Kanal Demultiplexer
Demultiplexer
Doğruluk Tablosu

Yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan bu Demultiplexer için Boole ifadesi, A’dan D’ye çıkışlar ve veri seçme hatları a, b olarak verilmiştir:

Demultiplexer
Boole İfadesi

Demultiplexer’ın işlevi, ortak bir veri giriş satırını yukarıdaki örneğimizde A’dan D’ye 4 çıkış veri satırından herhangi birine geçirmektir. Çoklayıcıda olduğu gibi, tek tek katı hal anahtarları, gösterildiği gibi “a” ve “b” çıkış seçim pinlerindeki ikili giriş Adres kodu ile seçilmektedir.

Demultiplexer Çıkış Hattı Seçimi

Demultiplexer
Demultiplexer Çıkış Hattı Seçimi

Önceki Çoklayıcı devresinde olduğu gibi, daha fazla Adres hattı girişi ekleyerek, 1-to-2n veri hattı çıkışı veren daha fazla çıkışı değiştirmek mümkündür.

Bazı standart demultiplexer IC’leri ayrıca, girişin seçilen çıkışa iletilmesini devre dışı bırakan veya engelleyen ek bir “çıkışı etkinleştir” pinine sahiptir. Ayrıca bazıları adres girişleri değiştirildikten sonra çıkış mantık seviyesini korumak için çıkışlarına yerleştirilmiş mandallara sahiptir. Bununla birlikte, standart dekoder tipi devrelerde, adres girişi hangi tek veri çıkışının veri girişi ile aynı değere sahip olacağını ve diğer tüm veri çıkışlarının “0”mantık değerine sahip olacağını belirleyecektir.

Yukarıdaki Boole ifadesinin tek tek mantık kapıları kullanılarak uygulanması, gösterildiği gibi AND ve NOT kapılarından oluşan altı ayrı kapının kullanılmasını gerektirecektir.

Mantık Kapıları Kullanarak 4 Kanal Demultiplexer

Demultiplexer
Mantık Kapıları Kullanarak 4 Kanal Demultiplexer

Demultiplexer Sembolü

Demultiplexer
Demultiplexer Sembolü