Mantık DEĞİL VE(NAND) İşlemi

Bugünkü yazımızda mantıksal işlemlerimizden biri olan mantıksal VE DEĞİL işlemini inceleyeceğiz. Mantıksal VE DEĞİL İşlemi, “VE” ve “DEĞİL” mantıksal işlemlerinden oluşmaktadır. Yani kısaca iki ayrı mantıksal işlevin birleşiminden olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Mantıksal NAND fonksiyonu, A ve B harfleri ile rahatça ifade edilebilmektedir. Bu mantıksal işlemimizin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi olacaktır:

Q = (A.B)’

Mantıksal VE DEĞİL İşlevinin Devre Gösterimi

değil ve

Bu noktada devremizi incelediğimizde anlıyoruz ki anahtarlarımızın her ikisi kapalı olduğu durumda çıkışımız 0 olacaktır. Geri kalan durumlarda 1 olacaktır. Bu devreyi incelemek bile aslında bu mantıksal işlevimizin tablosunu çıkarmada yeterli olacaktır.

NAND işlevinin doğruluk tablosu, bir önceki yazımızda görmüş olduğumuz mantıksal VE işlevinin tam tersi olacaktır. Bunun sebebi içindeki DEĞİL işleminin tersleyici etkisinin olmasıdır.

Mantıksal VE DEĞİL İşlevinin Doğruluk Tablosu

değil ve

Aslında tablomuza baktığımızda bütün her şeyi daha rahatça anlayabiliyoruz. Bu noktada tabloya ne kadar hakim olursanız, komplike Boole Cebir analizinde o kadar iyi olacaksınızdır. İşlediğimiz bu konuda daha iyi olmak için Mantıksal “VE DEĞİL”  kapısı yazımızı da incelemenizi ayrıca öneriyoruz.