Mantık DEĞİL(NOT) İşlemi

Bugünkü yazımızda mantıksal işlemlerimizden biri olan mantıksal DEĞİL işlemini inceleyeceğiz. Mantıksal Değil (NOT) İşlemi günümüzde cebirde yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Mantıksal DEĞİL işlevinde, ” 1 “mantık seviyesinin girişini “0” mantık seviyesinin çıkışına değiştiren tek girişli bir tersleyicidir. Bu durum tam tersi şekilde de olabilmektedir. Bunun en iyi açıklaması bu şekilde olacaktır: Q = A’

Mantıksal DEĞİL İşlevinin Devre Gösterimi

mantık değil

Devreye baktığımızda anlıyoruz ki eğer A anahtarı kapalı olursa devrede kısa devre olacağından ötürü çıktımız sıfır olacaktır. Tam tersi çalıştığı durumda ise çıktımız 1 şeklinde olacaktır. Bu noktada anahtarların kapanma sırası vb. çok önemlidir.

Mantıksal DEĞİL İşlevinin Doğruluk Tablosu

mantık değil

Aslında tablomuza baktığımızda bütün her şeyi daha rahatça anlayabiliyoruz. Bu noktada tabloya ne kadar hakim olursanız, ileride problem çözümünde o kadar hız kazanacaksınızdır. Artık DEĞİL kapımızın genel anlamda çalışma mantığını anladığımıza göre artık bu işlemimizin lojik kapılar üzerindeki sembolünü görebiliriz. Bu sayede lojik kapılar yazımızdan da küçük bir hatırlatma olacaktır.

Mantıksal “DEĞİL” kapımızın sembolü aşağıdaki gibi olacaktır:

mantık değil
Boole cebri gibi konuları çalışırken aslında konuya ne kadar hakim olursanız, ileride dijital devreler analiz ederken daha rahat edersiniz.