Mantık VE(AND) İşlemi

Boole Cebri Serisi
Mantık VE(AND) İşlemiMantık DEĞİL VEYA(NOR) İşlemiDeMorgan Teoremi
Mantık VEYA(OR) İşlemiBoole Cebrinin KanunlarıAnahtarlama Teorisi
Mantık DEĞİL(NOT) İşlemiBoole Cebri Doğruluk TablolarıÜrün Toplamı / Sum of Product
Mantık DEĞİL VE(NAND) İşlemiBoole Cebri ÖrnekleriToplamın Çarpımı / Product of Sum

Genel olarak sayı teorileri ve geometri gibi konuların yer aldığı geniş matematik dalına cebir denir. Geçmişte matematik dalına çok büyük katkılar sağlayan matematikçilerden biri olan George Boole, 1854’te lojik kavramını detaylı bir şekilde incelemek istemiştir.
İşte tam bu noktada kendisi Boole cebri olarak bilinen sistemi geliştirmiştir. Boole cebiri esas olarak mantık ve küme işlemlerinin “doğru” veya “yanlış” olduğu, ancak her ikisinin de aynı anda olmadığı teorisi ile ilgilenmektedir.

Bugünkü yazımızda mantıksal işlemlerimizden biri olan mantıksal VE işlemini inceleyeceğiz. Mantıksal VE işlevi, bir çıktı eyleminin gerçekleşmesi için iki veya daha fazla olayın birlikte ve aynı anda gerçekleşmesi gerektiğini belirtir. Bu eylemlerin gerçekleştiği sıra, nihai sonucu etkilemediği için önemsizdir. Bunun en iyi açıklaması bu şekilde olacaktır: A & B = B & A

Mantıksal Ve işlevi elektronikte nokta veya & sembolü ile temsil edilir.

Mantıksal VE İşlevinin Devre Gösterimi

Mantık VE(AND) İşlemi ve kapısı,ve kapısı entegresi,ve kapısı doğruluk tablosu,ve kapısı sembolü,ve kapısı devresi

Burada bulunmakta olan A ve B anahtarları, bir seri devre oluşturmak için birbirine bağlanır. Bu sebepten ötürü LED’imizin yanması için hem A anahtarı hem de B anahtarı aynı anda kapatılmalıdır. Başka bir deyişle, iki anahtarın da kapalı olması durumunda çıkışımız lojik “1” durumunda olacaktır. O zaman bu durumdan anlıyoruz ki girdilerimizin hepsi doğru olduğunda çıkışımız doğru olmaktadır. Elektronikte bunun gösterimi yukarıdaki gibi olacaktır.

Mantıksal VE İşlevinin Doğruluk Tablosu

Mantık VE(AND) İşlemi ve kapısı,ve kapısı entegresi,ve kapısı doğruluk tablosu,ve kapısı sembolü,ve kapısı devresi

Aslında tablomuza baktığımızda bütün her şeyi daha rahatça anlayabiliyoruz. Bu noktada tabloya ne kadar hakim olursanız, komplike Boole Cebir analizinde o kadar iyi olacaksınızdır. Bu konuda daha iyi olmak için Mantıksal “VE” kapısı yazımızı da incelemenizi ayrıca öneriyoruz.