Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri

Bu yazının içeriği: Göster

Mühendis Kimdir?

Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Mühendis, büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görev alır. Mühendislik, çalışma sahalarına göre; yazılım mühendisi, mekatronik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, gibi pek çok dala ayrılmaktadır.

Mühendis Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Mühendis olmak için üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak yeterli olmaktadır.

Kısaca mühendisliğin ne olduğundan ve mühendis olma yollarından size bahsettik. Peki istediğiniz bölüm hakkında bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak istediğiniz bölümü lütfen alt taraftan seçiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Klasik olarak bir tanımla başlayalım: Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgilenen aynı zamanda da elektronik aletlerin iletişim sistemlerinin projelerinin ve çalışmalarının geliştirilmesini, uygulanmasını ve denetlemesini yapan mühendislik dalıdır. Çoğu internet sitesinde bulabileceğiniz bu tanımın yanında, bu mühendisliğin elektrik mühendisliğinin ve elektronik ve haberleşme mühendisliğinin birleşimi olduğunu da okuyabiliriz.

Elektrik Elektronik Mühendisinin Görev Tanımı Nedir?

Elektrik elektronik mühendisleri; bir projenin ilk aşaması, tasarım ve geliştirme aşaması, prototiplerin test edilmesi, yeni bir ürün veya sistemin nihai üretim ve uygulanması dahil olmak üzere bir projenin herhangi bir aşamasında yer alabilirler. Geniş bir çalışma sahası bulunan elektrik elektronik mühendislerinin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;
 • Yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamak veya mevcut teknolojiyi geliştirmek,
 • Teknik performansı geliştirmek amacıyla, parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için uygulama ve modifikasyonlar planlamak, geliştirmek,
 • Elektrik sistemi gereksinimlerini, kapasitesini ve maliyetini belirlemek,
 • Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumu ve testini gerçekleştirmek,
 • Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test prosedürleri oluşturmak,
 • Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik ekipman, araç ve sistemleri denetlemek,
 • Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını tasarlamak,
 • Tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmek ve teknik raporlar yazmak,
 • Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitim Alınır?

Elektrik elektronik mühendisi olmak için üniversitelerin 4 yıllık Elektrik Elektronik bölümlerinden lisans derecesi almak gerekmektedir.

Kimler elektik ve elektronik mühendisliği okuyabilir?

Yeterli puan alabilen ve bölümünden mezun olabilen herkes olabilir fakat meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğundan bireyin mesleki alana ve çalışma ortamlarına ilgisi olmalı.

Elektrik Elektronik Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

Analitik düşünme yönü ile ön plana çıkan elektrik elektronik mühendislerinde aranan genel nitelikler şunlardır;

 • İyi düzeyde teknik bilgiye ve bilişim teknolojilerine hakimiyet,
 • Çoklu tasarım öğeleri ve teknik özellikleri takip edebilecek konsantrasyona sahip olmak,
 • Teknolojideki değişikliklere ayak uydurabilmek,
 • Tasarımlarını ve mantığını açık bir şekilde açıklayabilecek konuşma becerisini gösterebilmek,
 • Matematiksel düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Yaratıcı, yenilikçi ve detaylara özen gösterme özelliklerini taşımak,
 • Organizasyon, proje yönetimi ve liderlik becerisine sahip olmak.

Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdir

Elektrik Elektronik Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir?

Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdirBu konuda en şanslı mühendisliklerden biri olan elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Kamuda, farklı projelerde, özel firmalarda iş bulabilirsiniz. Elektrik üretim ve dağıtımı, otomasyon, yapay zeka ve yazılım gibi çeşitli dallarda çalışmanız mümkün. Ancak işe alım süreci ve maaş gibi konuların, kendinizi üniversite hayatınızda ne kadar geliştirdiğinizle alakalı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yabancı dil bilmenin ve farklı bilgisayar programları öğrenmenin, mühendisleri iş hayatında öne geçireceğini hatırlatmış olalım.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik mühendisi, yeni makine ve araçların üretim ve işlevlerindeki verimliliği artırmak için mekanik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin özelliklerini birleştirir. Mekatronik mühendisi, üretim sürecindeki değişiklikleri uygulamaya koymadan önce, montaj hattı verimliliği ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, iyileştirmeler yapmak için çeşitli yöntemlerle testler yapar. Potansiyel çözümleri geliştirmek için bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanır.

Mekatronik teknolojiye ihtiyaç duyulan başlıca konular şunlardır;

 • Düşük toplam maliyet.
 • Yüksek ve iyileştirilmiş kalite.
 • Yüksek güvenilirlikli ürünler.
 • İyileştirilmiş performans, yüksek esneklik.
 • Müşteriye yararlı özellikler.

Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdir

Kimler bu bölümde başarılı olabilir?

Temel mühendislik bilimlerine ilgili olan ve çalışma disiplinine sahip sabırlı bireyler başarılı olabilir.

Mekatronik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Herhangi bir sistem tasarımında en baştan son aşamaya kadar ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Örneğin robotik sistemlerin tasarlanması, işlevsellik için gerekli iyileştirmelerin yapılması ve bakımı üzerine çalışabilirler.Analiz, simülasyon çalışmaları ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için bir çok bilgisayar programına hakim olması gerekir. Genel olarak ar-ge ve inovasyon üzerine çalışırlar.

Mekatronik mühendisi olan bir birey robot yapımında çalışabilir. Bu robotlara örnek vermek gerekirse; endüstriyel robot kollar,  insansı robotlar, sağlık ve tıp alanında kullanılan robotlar, akıllı sistemlere sahip savunma sanayinde kullanılan robotlar ve birçoğu.

Bu bölümü okumak isteyen bir bireyin karşılaşacağı derslerden birkaçı da şu şekilde; lineer cebir, lojik devreler, elektronik devreler, mühendislik mekaniği, robotik gibi.

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği (Software Engineering), yazılımlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bilimin temsilcileri olarak yazılım mühendisleri, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yazılımın gereksinimlerini, tasarımını ve yapısını inceler ya da programlama dillerini kullanarak yazılımı meydana getirirler.

Bu bilim dalının temsilcisi olarak unvanlandırılan yazılım mühendisleri, yaygın olarak son kullanıcı odaklı olarak çalışmalar gerçekleştirir. Birçok yazılım mühendisi, son kullanıcıları hesaba katarak yeni yazılımlar ve yeni dizaynlar oluşturur veya var olan bir yazılımı son kullanıcı ihtiyaçlarını çözümlemek üzere iyileştirir.

Bugün bilgisayarlarımızın, akıllı cihazlarımızın, televizyonlarımızın hatta otomobillerimizin dahi kullanmış olduğu programlar, yazılım bilimi ve yazılım mühendislerinin birer çalışması sonucu meydana geliyor. Yazılım mühendisleri sayesinde teknoloji, yetkin ve uzmanların yanı sıra son kullanıcıya indirgenerek basit ve pratik hale getirilmektedir.
Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdir
Bir yazılım mühendisinin iş hayatını oluşturan süreçler:

Planlama: Kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde tutularak nasıl bir yazılım algoritması oluşturulması gerektiği planlanır. Donanım gereksinimleri belirlenir.Çözümleme: Bu aşamada bir veri analizi yapılır. Veri analizi yapılırken analistten destek alınabilir. Öncelikle yazılımın hangi amaçla kullanılacağı, sonra da müşterilerin nasıl beklentileri olduğu değerlendirilir. Kodlama diline karar verilir. Senaryo diyagramları çizilir.

Tasarım: Gereksinimlere karşılık verecek yazılım, her yönüyle tasarlanır. Aynı zamanda yazılımın kullanıcı deneyimini de belirleyecek olan görsel tasarım planlanır. Bu arada grafiker ya da art-direktörden destek alınır. Yazılım mühendisinin yaptığı tasarım mantıksaldır. Yazılımın nasıl çalışacağını belirler.

Gerçekleştirim: Bu aşamada yazılım tamamlanır. Kodlaması yapıldıktan sonra testleri yapılır. Kodlamayı yazılımcılar, testleri ise test uzmanları yapar. Kullanıcı deneyimi testi için temel bilgisayar bilgisi olan bir kitleden destek istenebilir.

Bakım: Bu aşamada hatalar giderilir, kullanıcı taleplerine bağlı olarak güncelleştirmeler yapılır. Yazılımın kullanıldığı süre boyunca bakım aşaması asla bitmez. Her yeni güncellemede yeni testler yapılması gerekir.

Yazılım mühendisi, bu aşamaların her birinde etkin görev alır. İşyerinde ki konumuna bağlı olarak projede görev alacak test uzmanını, analisti ya da grafikeri görevlendirmek de yazılım mühendisinin yetkileri arasında olabilir. Mühendis maaşı, yazılımda ne kadar etkin rol aldığına bağlı olarak değişebilir. Özellikle kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurmak ve gerekli güncellemeleri yapmak, yazılım mühendisliğinin en önemli görev tanımları arasındadır.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisi Kimdir?

Bilgisayar mühendisi çip, analog sensör, devre kartı, klavye, modem ve yazıcılar dahil olmak üzere bilgisayar donanım ve ekipmanlarının araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesinden sorumludur. Temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir.
Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdir
Bilgisayar Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri yöneticiliği, bilgisayar sistemleri analisti ve yazılım uygulamaları geliştiriciliği gibi farklı sahalarda uzman olabilmektedir. Uzmanlık sahasına bağlı olarak görev tanımı farklılık gösteren bilgisayar mühendisinin genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

Mevcut teknoloji ve test araçlarını kullanarak düzenli donanım testleri gerçekleştirmek,
Yeni ve yeniden yapılandırılmış anakartlar için doğrulama testi gerçekleştirmek,
Düzenli bakım faaliyetleri gerçekleştirmek ve bilgisayar donanımı sorunlarını gidermek,
Mevcut bilgisayar ekipmanını güncellemek ve yeni teknolojiyi eski ekipmanlara entegre etmek,
Yeni mobil uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme ekibi ile işbirliği içerisinde çalışmak,
Dahili ağ fonksiyonları ve herhangi bir internet özellikli uygulama kullanımı için yönetici personeline teknik destek sağlamak,
Potansiyel bilgisayar korsanlık tehditlerinden korunmasını sağlamak için şirketin bulut depolama hesaplarını kontrol etmek,
İhtiyaçları öngörmek ve gerektiğinde yedek donanım ekipmanını tedarik etmek.

Bilgisayar Mühendisi Olmak İçin Almak Gereken Eğitimler Nelerdir?

Bilgisayar mühendisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

İşverenlerin Bilgisayar Mühendisinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Mükemmel teknik yetkinlik sahibi olması ve problem çözme becerisini göstermesi beklenen bilgisayar mühendisinin diğer nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
Detay odaklı çalışmak ve uzun süre konsantrasyon sağlayabilmek,
Yaratıcılık ve eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
Mesleki yenilikleri öğrenmeye istekli olmak,
Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Yapay Zeka Mühendisliği

ENDÜSTRİ 4.0 ve dijital dönüşümün son sürat devam ettiği günümüzde, Türkiyede ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde bölümü açıldı, bölüm içeriği olarak Deep Learning ve Yapay Zeka konuların uzman olacağınız bir sayısal mühendislik bölümü.

“Günümüzde bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerin önemli bir bölümünde artık yapay zekâ rol oynamaktadır ve önümüzdeki yıllarda da bu yaklaşımın genişleyerek devam edeceği öngörülmektedir. Sayısal veri miktarındaki artış, bu tarz verilen işlenmesi ve onlardan otomatik olarak anlamlar çıkartılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Ekonomik verilere de bakıldığında günümüzdeki en başarılı yazılım şirketlerinin (Google, Facebook, Microsoft gibi) bu alanda çalışan ve bu alana yatırım yapan şirketlerden oluştuğu görülmektedir. Üniversitemizde 2019-2020 öğretim yılında öğrenci almaya başlayacağımız bu program da bu gelişmeler doğrultusunda yetenekli öğrencilerimize yapay zekâ üzerinde iyi bir eğitim vermek ve ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu uzman mühendisler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.”

Hacettepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Daha detaylı bilgi için 

Mühendislik ve Mühendislik Bölümleri mühendislik bölümleri,mühendis kimdir