Arduino Testleri

Temel Arduino Testlerini tamamlayarak bilgilerinizi sınayabilirsiniz.

Temel Arduino Bilgileri Testi

1 / 20

Arduino'daki "loop" işlevinin amacı nedir?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da geçerli bir veri türü DEĞİLDİR?

3 / 20

Arduino kartı nedir?

4 / 20

Bir değeri bir aralıktan diğerine eşlemek için hangi Arduino işlevi kullanılır?

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da bir servo motoru kontrol etmenin geçerli bir yoludur?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi bir Arduino projesinde sorun gidermenin geçerli bir yolu DEĞİLDİR?

7 / 20

Arduino'daki "setup" işlevinin amacı nedir?

a)
b)
c)
d)

8 / 20

Arduino'da bir pin üzerindeki analog girişi okumak için hangi fonksiyon kullanılır?

9 / 20

Kod yürütmeyi belirli bir süre geciktirmek için hangi Arduino işlevi kullanılır?

10 / 20

Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir Arduino kartı DEĞİLDİR?

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da geçerli bir pin modu DEĞİLDİR?

12 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da bir LED'in parlaklığını kontrol etmenin geçerli bir yolu DEĞİLDİR?

13 / 20

Bir sayının karekökünü hesaplamak için hangi Arduino işlevi kullanılır?

14 / 20

Piezo hoparlörde bir ton oluşturmak için hangi Arduino işlevi kullanılır?

15 / 20

Arduino için hangi programlama dili kullanılıyor?

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi bir Arduino kartına güç vermenin doğru bir yolu DEĞİLDİR?

17 / 20

Arduino'da bir pin üzerine dijital çıkış yazmak için hangi fonksiyon kullanılır?

18 / 20

Arduino projelerinde bir breadboard'un(devre tahtası) amacı nedir?

19 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Arduino'da kodu yorumlamanın geçerli bir yoludur?

20 / 20

Arduino Uno kartındaki harici bir işlem yapmadan maksimum analog giriş pini sayısı kaçtır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 73%

0%