C Sözdizimi(Syntax)

C sözdizimi, tıpkı diğer dillerde olduğu gibi yazım, noktalama, imla kuralları gibi konuların bir bütünüdür. Bu konuya tam olarak hakim olursanız, geliştirdiğiniz C programlarının sözdizimi hatalarını kolay bir şekilde farkedip zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Belirteçler

C programı çeşitli belirteçlerden oluşur ve bir belirteç ya bir anahtar sözcük, bir tanımlayıcı, bir sabit, bir dize değişmezi veya bir semboldür.

printf("Merhaba Dünya! \n");

Bireysel Belirteçler

printf
(
  "Hello, World! \n"
)
;

Noktalı Virgül (Semicolon)

Bir C programında noktalı virgül bir ifade sonlandırıcıdır. Yani, her bir ifade noktalı virgülle sonlandırılmalıdır. Noktalı virgül, bir mantıksal varlığın sonunu gösterir.

printf("Hello, World! \n");
return 0;

Yorumlar

Yorumlar, C programınızdaki yardımcı metne benzer ve derleyici tarafından yok sayılır. /* ile başlarlar ve aşağıda gösterildiği gibi */ karakterleriyle biterler.

/* yorum kısmı */

Yorumlar içinde yorum yapamazsınız ve bunlar bir dize veya karakter değişmezleri içinde oluşamaz.

Tanımlayıcılar

C tanımlayıcısı, bir değişkeni, işlevi veya herhangi bir kullanıcı tanımlı öğeyi tanımlamak için kullanılan bir addır. Bir tanımlayıcı, A’dan Z’ye, a’dan z’ye bir harfle veya bir alt çizgi ‘_’ ile başlar ve ardından sıfır veya daha fazla harf, alt çizgi ve rakam (0 – 9) gelir, tanımlayıcılar asla rakamlarla başlayamaz..

C, tanımlayıcılar içinde @, $ ve % gibi noktalama işaretlerine izin vermez. C, büyük/ küçük harfe duyarlı bir programlama dilidir. Bu nedenle, devreyakan ve Devreyakan , C’de iki farklı tanımlayıcıdır. İşte bazı kabul edilebilir tanımlayıcı örnekleri:

ardn    devre  prog  devre_yakan a_123
dvrykn  _deneme  j   a9987   retVal

Anahtar Kelimeler (Keywords)

Aşağıdaki liste, C’deki ayrılmış sözcükleri göstermektedir. Bu ayrılmış sözcükler, sabitler veya değişkenler veya başka herhangi bir tanımlayıcı ad olarak kullanılamaz.

autoelselongswitch
breakenumregistertypedef
caseexternreturnunion
charfloatshortunsigned
constforsignedvoid
continuegotosizeofvolatile
defaultifstaticwhile
dointstruct_Packed
double

Boşluk (Whitespace)

Yalnızca boşluk içeren, muhtemelen yorum içeren bir satır boş satır olarak bilinir ve bir C derleyicisi bunu tamamen yok sayar.

C’de boşluklar, sekmeleri, yeni satır karakterlerini ve yorumları tanımlamak için kullanılan terimdir. Boşluk, bir ifadenin bir bölümünü diğerinden ayırır ve derleyicinin, bir ifadedeki int gibi bir öğenin nerede bittiğini ve sonraki öğenin nerede başladığını belirlemesini sağlar.

int deneme;

Derleyicinin bunları ayırt edebilmesi için int ve deneme arasında en az bir boşluk karakteri olmalıdır.

meyveler = elma + armut;

Meyve ile = arasında veya = ile elma arasında boşluk karakteri gerekmez, ancak okunabilirliği artırmak istiyorsanız bazılarını eklemekte özgürsünüz.

[sc name=”cprogramlama” ][/sc]