ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri

ESP8266 pin referansı, ESP8266 kartları için bir kılavuzdur: pin giriş ve çıkış diyagramları, işlevleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgileri burada derledik.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans

ESP8266 12-E çipi, 17 GPIO piniyle birlikte gelir. Tüm GPIO’lar tüm ESP8266 geliştirme kartlarında gösterilmez, bazı GPIO’ların kullanılması önerilmez ve diğerlerinin diğerlerinden özel işlevleri vardır.

Bu kılavuzla, projeleriniz için en uygun pinleri kullanarak ESP8266 GPIO’ları nasıl düzgün bir şekilde kullanacağınızı ve saatlerce süren hayal kırıklığını nasıl önleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Ayrıca ESP32 GPIO’lar için bir kılavuzumuz var: ESP32 Pin Referansı: Hangi GPIO pinlerini kullanmalısınız?

ESP8266’ya yeni başlıyorsanız, aşağıdaki kaynaklara göz atmanızı öneririz:

ESP8266 12-E Çip Pin Çıkışı

Aşağıdaki şekil, ESP8266 12-E çip pin çıkışını göstermektedir. Projelerinizde bir ESP8266’yı çıplak çip olarak kullanıyorsanız bu diyagramı kullanın.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans
ESP8266 12-E Çip Çıkışları

Not: Tüm GPIO’lara geliştirme kartlarında erişilebilir değildir, ancak kullandığınız geliştirme kartından bağımsız olarak her bir belirli GPIO aynı şekilde çalışır. ESP8266’ya yeni başlıyorsanız, yukarıda paylaştığımız yazılarımıza göz atmanızı öneriyoruz.

Şu anda, erişilebilir GPIO’ların sayısı, boyutu, form faktörü vb. açısından farklılık gösteren ESP8266 çipine sahip çok çeşitli geliştirme kartları bulunmaktadır.

En yaygın kullanılan ESP8266 kartları ESP-01, ESP8266-12E NodeMCU Kiti ve Wemos D1 Mini’dir. Bu kartların bir karşılaştırması için şu kılavuzumuzu okuyabilirsiniz: ESP8266 Wi-Fi Geliştirme Kartları Karşılaştırması.

Ayrıca Arduino geliştirme kartları ile yaptığımız NodeMCU kıyaslamasına da göz atabilirsiniz: Kıyaslama: NodeMCU ESP8266 vs Arduino Kartları

ESP8266-01 Pin Çıkışı

ESP8266-01 kartı kullanıyorsanız, aşağıdaki GPIO şemasını referans olarak kullanabilirsiniz.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans
ESP8266-01 Pin Çıkışları

ESP8266 12-E NodeMCU Kit Pin Çıkışı

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans
ESP8266 12-E NodeMCU Kit Pin Çıkışı

Wemos D1 Mini Pin Çıkışı

Aşağıdaki şekil WeMos D1 Mini pin çıkışını göstermektedir.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans

ESP8266 Çevre Birimleri

ESP8266 çevre birimleri şunları içerir:

 • 17 GPIO
 • SPI
 • I2C (yazılım üzerinde uygulanır)
 • DMA ile I2S arayüzleri
 • UART
 • 10 bit ADC

Kullanılacak En İyi Pinler – ESP8266

ESP8266 ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, GPIO numarasının tahta serigrafi üzerindeki etiketle eşleşmemesidir. Örneğin, D0, GPIO16’ya ve D1, GPIO5’e karşılık gelir.

Aşağıdaki tablo, serigrafi üzerindeki etiketler ile GPIO numarası arasındaki uyumun yanı sıra projelerinizde hangi pinlerin en iyi kullanılacağını ve hangilerine dikkat etmeniz gerektiğini göstermektedir.

Yeşil ile vurgulanan pinlerin kullanımı uygundur. Sarı ile vurgulananların kullanımı uygundur, ancak özellikle açılışta beklenmedik davranışlar sergileyebileceklerinden dikkat etmeniz gerekir. Kırmızı ile vurgulanan pinlerin giriş veya çıkış olarak kullanılması önerilmez.

EtiketGPIOGirişÇıkışNotlar
D0GPIO16kesme yokPWM ve I2C yokDerin uykudan uyanmak için kullanılır. önyüklemede(boot) YÜKSEK
D1GPIO5UygunUygunsıklıka SCL (I2C) olarak kullanılır
D2GPIO4UygunUygunsıklıka SDA (I2C) olarak kullanılır
D3GPIO0pull-up mevcutUygunFLASH düğmesine bağlı, DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme(boot) başarısız olur
D4GPIO2pull-up mevcutUygunYerleşik LED’e bağlıdır. Önyüklemede(boot) YÜKSEK’tir, DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme başarısız olur
D5GPIO14UygunUygunSPI (SCLK)
D6GPIO12UygunUygunSPI (MISO)
D7GPIO13UygunUygunSPI (MOSI)
D8GPIO15GND’ye pull-up lıdırUygunSPI (CS) YÜKSEK konumuna çekilirse önyükleme başarısız olur
RXGPIO3UygunRX piniÖnyüklemede YÜKSEK
TXGPIO1TX piniUygunÖnyüklemede YÜKSEK. Önyüklemede hata ayıklama çıktısı verir, DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme başarısız olur
A0ADC0Analog GirişX

ESP8266 GPIO’ların ve işlevlerinin daha ayrıntılı ve derinlemesine analizi için okumaya devam edin.

Flash Çipe’e bağlı GPIO’lar

GPIO6 ila GPIO11 arası genellikle ESP8266 kartlarındaki flash çipe bağlanır. Bu nedenle bu pinlerin kullanılması önerilmez.

Önyükleme Sırasında Kullanılan Pinler

Bazı pinler DÜŞÜK veya YÜKSEK’e çekilirse ESP8266’nın önyükleme yapması engellenebilir. Aşağıdaki liste, BOOT’ta aşağıdaki pinlerin durumunu gösterir:

 • GPIO16: BOOT’ta pin yüksek
 • GPIO0: DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme hatası
 • GPIO2: BOOT’ta pin yüksek, DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme hatası
 • GPIO15: YÜKSEK konumuna çekilirse önyükleme hatası
 • GPIO3: BOOT’ta pin yüksek
 • GPIO1: BOOT’ta pin yüksek, DÜŞÜK konumuna çekilirse önyükleme hatası
 • GPIO10: BOOT’ta pin yüksek
 • GPIO9: BOOT’ta pin yüksek

Önyüklemede YÜKSEK Pinler

ESP8266 önyüklendiğinde 3.3V sinyal veren belirli pinler vardır. Bu GPIO’lara bağlı röleleriniz veya diğer çevre birimleriniz varsa sorun yaratabilir. Aşağıdaki GPIO’lar, önyüklemede YÜKSEK bir sinyal verir:

 • GPIO16
 • GPIO3
 • GPIO1
 • GPIO10
 • GPIO9

Ek olarak, GPIO5 ve GPIO4 dışındaki diğer GPIO’lar, önyükleme sırasında düşük voltajlı bir sinyal verebilir; bunlar transistörlere veya rölelere bağlıysa sorunlu olabilir.

Bilgilendirme: Röleleri çalıştırmak istiyorsanız GPIO4 ve GPIO5, pinleri kullanmak için en güvenli olanlardır.

Analog Giriş

ESP8266, yalnızca bir GPIO’da analog okumayı destekler. Bu GPIO’ya ADC0 denir ve genellikle serigrafide A0 olarak işaretlenir.

ESP8266 çıplak çip kullanıyorsanız, ADC0 pininin maksimum giriş voltajı 0 ila 1V’dir. ESP8266 12-E NodeMCU kiti gibi bir geliştirme kartı kullanıyorsanız, bu kartlar dahili bir voltaj bölücü içerdiğinden voltaj giriş aralığı 0 ila 3,3V arasındadır.

Aşağıdaki kılavuz ile ESP8266 ile analog okumanın nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz:

Dahili LED

ESP8266 geliştirme kartlarının çoğunda yerleşik bir LED bulunur. Bu LED genellikle GPIO2’ye bağlanır.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans

Not: LED, ters mantık ile çalışır. Kapatmak için YÜKSEK bir sinyal ve açmak için DÜŞÜK bir sinyal göndermek gerekir.

RST Butonu/Pini

RST pini DÜŞÜK konumuna çekildiğinde, ESP8266 sıfırlanır. Bu, yerleşik RESET düğmesine basmakla aynıdır.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans

GPIO0

GPIO0 DÜŞÜK konumuna çekildiğinde, ESP8266’yı önyükleyici(Boot-flash) moduna ayarlar. Bu, yerleşik FLASH/BOOT düğmesine basmakla aynıdır.

ESP8266 Pin Referansı Giriş ve Çıkış Pinleri esp8266 pin,esp8266 giriş ve çıkış,esp8266 referans

GPIO16

GPIO16, ESP8266’yı derin uykudan uyandırmak için kullanılabilir. ESP8266’yı derin uykudan uyandırmak için GPIO16, RST pinine bağlanmalıdır. ESP8266’yı derin uyku moduna nasıl geçireceğinizi öğrenin:

I2C

ESP8266, donanımSAL I2C pinlerine sahip değildir, ancak yazılımda uygulanabilir. Böylece herhangi bir GPIO’yu I2C olarak kullanabilirsiniz. Genellikle aşağıdaki GPIO’lar I2C pinleri olarak kullanılır:

 • GPIO5: SCL
 • GPIO4: SDA

SPI

ESP8266’da SPI olarak kullanılan pinler şunlardır:

 • GPIO12: MISO
 • GPIO13: MOSI
 • GPIO14: SCLK
 • GPIO15: CS

PWM Pinleri

ESP8266, tüm G/Ç pinlerinde yazılım PWM’sine izin verir: GPIO0 – GPIO15. ESP8266’daki PWM sinyalleri 10 bit çözünürlüğe sahiptir. ESP8266 PWM pinlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin:

Interrupt/Kesme Pinleri

ESP8266, GPIO16 dışında herhangi bir GPIO’daki kesmeleri destekler.

ESP8266 için bu kılavuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz. ESP8266 GPIO’ların nasıl düzgün kullanılacağına dair bazı ipuçlarınız varsa aşağıya yorum yazabilirsiniz.