Arduino If Else Kullanımı

Arduino If Else kullanımı, birden fazla değişkenin ya da tek bir değişkende mantıksal işlemler yaparken oldukça kullanışlıdır.

if() ifadesi, tüm programlama kontrol yapılarının en temelidir. Belirli bir koşulun doğru olup olmamasına bağlı olarak bir şeyin olmasını veya olmamasını sağlar.

Şuna benzer:

if (koşul) {
// eğer koşul doğruysa burada yazanları yapar
}

Şuna benzeyen, if-else kullanılan yaygın bir varyasyon vardır:

if (someCondition) {
//koşul doğruysa burada yazılanları yap
} else {
//koşul yanlışsa burada yazılanları yap
}

Ayrıca, ilki yanlışsa ikinci bir koşulu kontrol edebileceğiniz başka bir durum da vardır:

if (someCondition) {
// koşul doğruysa burada yazılanları yap
} else if (anotherCondition) {
// sadece ilk koşul yanlışsa burada yazılanları yapın
// ve ikinci koşul doğruysa
}

Kodlamaya yeni başladıysanız, Sürekli if deyimlerini kullanacaksınız. Aşağıdaki örnek, bir analog girişte okunan değer belirli bir eşiğin üzerine çıkarsa, pin 13’teki (birçok Arduino kartındaki yerleşik LED) LED’i açar.

Gerekli Malzemeler

Devre Şeması

Arduino If Else Kullanımı arduino if else kullanımı,arduino if kullanımı,arduino if komutu kullanımı,arduino if else komutu kullanımı,arduino birden fazla if kullanımı

Aşağıdaki kodda analogPin 0 üzerindeki karta bağlı bir potansiyometreden toplanan verileri depolamak için analogValue adlı bir değişken kullanılmaktadır. Bu veriler daha sonra bir eşik değeri ile karşılaştırılır. Analog değerin ayarlanan eşiğin üzerinde olduğu tespit edilirse, dijital pin 13’e bağlı yerleşik LED yanar. AnalogValue < (küçüktür) eşik olarak bulunursa, LED kapalı kalır.

const int analogPin = A0;  
const int ledPin = 13;   
const int threshold = 400;

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int analogValue = analogRead(analogPin);

 if (analogValue > threshold) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }
 Serial.println(analogValue);
 delay(1);   
}