Arduino Servo Motor Kontrolü

Arduino servo motor kontrolü, bir çok projede işinize yarayacak teknikler ve kontroller içermektedir, örnek vermek gerekirse, kapı kilit sistemleri, robot hareket sistemlerine kadar bir çok mekanik alanda kullanabilirsiniz. Servo kütüphanesi, servo motorları kontrol etmek için kullanışlı bir kütüphanedir. Bu yazıda, herhangi bir Arduino geliştirme kartı tarafından kullanılabilecek örnekler bulacaksınız.

İlk örnek, Arduino’nuz ve bir potansiyometre ile bir RC (hobi) servo motorun konumunu kontrol eder. İkinci örnek, bir RC servo motorun şaftını 180 derece ileri geri süpürür ayrıca bu sistem sweep devresi olarakta geçer.

Bu kitaplık hakkında daha fazla bilgi edinmek için Servo GitHub deposunu da ziyaret edebilirsiniz.

Potansiyometre Kontrollü

Servo motorların üç kablosu vardır: güç, toprak ve sinyal. Güç kablosu genelde kırmızıdır ve Arduino kartındaki 5V pinine bağlanmalıdır. Topraklama kablosu genel olarak siyah veya kahverengidir ve kart üzerindeki GND pinine bağlanmalıdır. Sinyal pini genel olarak sarı veya turuncudur ve kart üzerindeki PWM pinine bağlanmalıdır. Bu örneklerde, pin numarası 9 olarak kabul edilmiştir.

Gerekli Malzemeler

 • Ardunio Geliştirme Kartı
 • Servo Motor
 • 10kΩ Potansiyometre
 • Kablolar

Proje Kodu

#include <Servo.h>

Servo myservo; // servoyu kontrol etmek için servo nesnesi oluşturma

int potpin = 0; // potansiyometreyi bağlamak için kullanılan analog pin
int val;  // analog pinden değeri okumak için değişken

void setup() {
 myservo.attach(9); // pin 9'daki servoyu servo nesnesine bağlama
}

void loop() {
 val = analogRead(potpin);      // potansiyometrenin değerini okur (0 ile 1023 arasındaki değer)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180);   // servo ile kullanmak için ölçeklendirme (0 ile 180 arasında bir değer)
 myservo.write(val);         // servo konumunu ölçeklenen değere göre ayarlar
 delay(15);              // servonun oraya varmasını bekleme
}

Devre Şeması

Arduino Servo Motor Kontrolü arduino servo motor kontrolü,arduino servo motor kodu,arduino servo motor kodları,arduino servo motor kontrol,arduino servo motor kontrolü kodu
Potansiyometre ile Kontrol

Süpürme Devresi

Bu devre içinde bağlantılar servo motor için tamamen aynıdır, potansiyometre olmadığı için başka kablo bulunmamaktadır.

Gerekli Malzemeler

 • Ardunio Geliştirme Kartı
 • Servo Motor
 • Kablolar

Proje Kodu

#include <Servo.h>

Servo myservo; /// servoyu kontrol etmek için servo nesnesi oluşturma

int pos = 0;  // servo konumunu saklamak için değişken

void setup() {
 myservo.attach(9); // pin 9'daki servoyu servo nesnesine bağlar
}

void loop() {
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // 0 dereceden 180 dereceye kadar gider
  // 1 derecelik adımlarla
  myservo.write(pos);       // servoya 'pos' değişkenindeki konuma gitmesini söyler
  delay(15);            // servonun pozisyona ulaşması için 15ms bekler
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // 180 dereceden 0 dereceye gider
  myservo.write(pos);       // servoya 'pos' değişkenindeki konuma gitmesini söyler
  delay(15);            // servonun pozisyona ulaşması için 15ms bekler
 }
}

Devre Şeması

Arduino Servo Motor Kontrolü arduino servo motor kontrolü,arduino servo motor kodu,arduino servo motor kodları,arduino servo motor kontrol,arduino servo motor kontrolü kodu

Not: Çoğu kartta on iki servo nesnesi oluşturulabilir.

Diğer servo motor yazıları: