Paralel Bağlı Kondansatörler

Kondansatörler
Kondansatörlere GirişKapasitans ve ŞarjSeri Bağlı KondansatörlerKapasitif Voltaj Bölücü
Kondansatör ÇeşitleriKondansatör Renk KodlarıAC Devrelerde KondansatörSüper Kapasitör
Kondansatör ÖzellikleriParalel Bağlı KondansatörlerKondansatör Özet

Paralel Bağlı Kondansatörler, her iki terminali de başka bir kondansatörün her bir terminaline bağlandığında paralel olarak bağlanır.

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları
Paralel Bağlı Kondansatörler

 Paralel bağlı tümkondansatörlerin voltajı (Vc) aynıdır, Paraleldeki kondansatörler, aralarında aşağıdakileri sağlayan bir “ortak voltaj” kaynağına sahiptir:

VC1  = VC2  = VC3  = VAB = 12V

Aşağıdaki devredekondansatörler, C1 , C2 ve C3 tüm noktaları arasında paralel bir dalda birbirine bağlanır. Kondansatörler birbirine bağlandığında toplam veya eşdeğer kapasitans, paralel CT devrede toplanır.

Kapasitans, C plaka alanı ile ilgili olduğundan (  C = ε(A/d)  ) kombinasyonun kapasitans değeri de artacaktır. Daha sonra paralel bağlı kondansatörlerin toplam kapasitans değeri aslında plaka alanı toplanarak hesaplanır. Başka bir deyişle, toplam kapasitans, paralel olarak tüm bireysel kapasitansların toplamına eşittir. Paralelkondansatörlerin toplam kapasitansının, seri dirençlerin toplam direnciyle aynı şekilde bulunduğunu fark etmiş olabilirsiniz.

Her birkondansatörden geçen akımlar ve önceki derste gördüğümüz gibi voltajla ilgilidir. Daha sonra Kirchoff’un Akım Yasasını ( KCL  ) yukarıdaki devreye uygulayarak şu denklemleri elde edebiliriz:

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları

ve bu şu şekilde yeniden yazılabilir:

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları

Daha sonra toplam veya eşdeğer devre kapasitansını tanımlayabiliriz, C T , tüm bireysel kapasitansların toplamının toplamı olarak bize genelleştirilmiş denklemi verir:

Paralel Kondansatörler Denklemi

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları

Kondansatörleri paralel olarak birbirine eklerken, ister μF , ister nF veya pF olsun, hepsi aynı kapasitans birimlerine dönüştürülmelidir. Ayrıca, toplam kapasitans değerinden geçen akımın, CT , toplam devre akımı, IT ile aynı olduğunu görebiliriz.

Aynı zamanda, bir kondansatör plakaları üzerindeki yük için Q = CV denklemini kullanarak toplam depolanan Coulomb yükünden paralel devrenin toplam kapasitansını tanımlayabiliriz. Tüm plakalarda depolanan toplam Q  yükü, her birkondansatörde depolanan bireysel yüklerin toplamına eşittir, bu nedenle:

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları

Gerilim, (  V  ) paralel bağlı kapasitörler için ortak olduğundan, yukarıdaki denklemin her iki tarafını sadece kapasitanstan ayrılan gerilime bölebiliriz ve tek tek kapasitansların değerini basitçe toplayarak toplam kapasitansı verir, C T . Ayrıca, bu denklem daldaki Paralel Kondansatörlerin sayısına bağlı değildir ve bu nedenle birbirine bağlı herhangi bir sayıda N paralel kapasitör için genelleştirilebilir .

Paralel Bağlı Kondansatörler Soru Örneği 1

Dolayısıyla yukarıdaki örnekten üç kapasitörün değerlerini alarak toplam eşdeğer devre kapasitansını C T şu şekilde hesaplayabiliriz :

CT = C1 + C2 + C3 = 0.1uf + 0.2uF + 0.3uF = 0.6uF

Paralel Bağlı Kondansatörler Paralel Bağlı Kondansatörler,paralel kapasitor,paralel kondansatör hesaplama,paralel kondansatör formülleri,paralel kondansatör soruları

Paralel bağlı kapasitör devreleri hakkında hatırlanması gereken önemli bir nokta, birbirine paralel bağlı  herhangi iki veya daha fazla kondansatörün toplam kapasitansı (  C T ) , değerleri toplarken her zaman gruptaki en büyük kondansatörün değerinden BÜYÜK olacaktır . Bu yüzden yukarıdaki örnekte  Cı T  = 0.6μF büyük değeri kondansatör sadece ise 0.3μF .

Daha fazla sayıda kapasitör birlikte devresinin toplam kapasite bağlandığında 4, 5, 6 ya da Cı- T hala tek tek kapasitörler birbirine eklenen tüm toplamı olacaktır ve artık biliyoruz, bir paralel devre toplam kapasite daha yüksek olmasını en yüksek değerli kapasitör.

Bunun nedeni, plakaların toplam yüzey alanını etkili bir şekilde artırmış olmamızdır. Bunu iki özdeş kapasitörle yaparsak, plakaların yüzey alanını iki katına çıkardık ve bu da kombinasyonun kapasitansını iki katına çıkardı vb.

Paralel Bağlı Kondansatörler Soru Örneği 2

Aşağıdaki kondansatörler paralel bir kombinasyonla bağlandıklarında, birleşik kapasitansı mikro-Farad (μF) cinsinden hesaplayın:

  • a)   her biri 47nF kapasitansa sahip iki kondansatör
  • b)   1μF’lik bir kondansatöre paralel bağlı 470nF’lik bir kondansatör

a) Toplam Kapasite,

CT  = C1  + C2  = 47nF + 47nF = 94nF veya 0.094μF

b) Toplam Kapasite,

CT  = C1  + C2  = 470nF + 1μF

bu nedenle, CT  = 470nF + 1000nF = 1470nF veya 1.47μF

Dolayısıyla, paralel olarak iki veya daha fazla kondansatör içeren bir elektrik devresinin toplam veya eşdeğer kapasitansı CT , plakaların etkin alanı arttıkça birlikte eklenen tüm bireysel kapasitansların toplamıdır.

Kondansatörlerle ilgili bir sonraki öğreticimizde, Seri Bağlı Kondansatörleri birbirine bağlamaya ve bu kombinasyonun toplam kapasitans, voltaj ve akım üzerindeki etkisine bakacağız.

Kondansatörler
Kondansatörlere GirişKapasitans ve ŞarjSeri Bağlı KondansatörlerKapasitif Voltaj Bölücü
Kondansatör ÇeşitleriKondansatör Renk KodlarıAC Devrelerde KondansatörSüper Kapasitör
Kondansatör ÖzellikleriParalel Bağlı KondansatörlerKondansatör Özet