Temel Devre Elemanları

Temel elektrik ve elektronik konularına buradan ulaşabilirsiniz.

Pasif Devre Elemanları:

 

Direnç:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Kelime anlamı herhangi bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devrede akıma karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç elektronik devrelerde akımı sınırlayan ve gerilimi bölen iki uçlu bir elemandır. Direncin birimi ohm (Ω)’dur , ‘R’ ile gösterilir.


Kondansatör:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

Elektrik yüklerini kısa süreliğine depolamaya yarayan devre elemanına kondansatör denir. Birimi Farad’dır , ‘C’ ile gösterilir.


Bobin (İndüktör):

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

İletken bir telin nüve adı verilen bir eleman üzerine sarılmasıyla oluşan yapıya bobin denir. Birimi Henry’dir , ‘L’ harfi ile gösterilir.


Aktif Devre Elemanları:

 

Diyot:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

Diyotlar sadece bir yönde akım geçirirler. Diyot’un Anot ve Katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Anot ucundaki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçükken Katot ucundaki dirençleri ise çok büyük olan devre elemanlarıdır.


Transistör:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

Girişine uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan bazı durumlarda ise anahtarlama elemanı olarak kullanılan bir elektronik devre elemanıdır. Transistörler yarı iletkendir.


Röle:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

Düşük akımları kullanılarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama işleminde kullanılan devre elemanına Röle denir. Elektromıknatıs tarafından kontrol edilir.


Buton:

Temel Devre Elemanları devre elemanları

 

Anahtarlama görevi yapan devre elemanıdır. Genellikle 2 bacağı bulunur fakat 4 bacaklı modelleri de vardır. Herhangi bir yönü yoktur. Projelerde sıklıkla kullanılır.