Temel Devre Elemanları

Pasif Devre Elemanları:

 

Direnç:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Kelime anlamı herhangi bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devrede akıma karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç elektronik devrelerde akımı sınırlayan ve gerilimi bölen iki uçlu bir elemandır. Direncin birimi ohm (Ω)’dur , ‘R’ ile gösterilir.


Kondansatör:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Elektrik yüklerini kısa süreliğine depolamaya yarayan devre elemanına kondansatör denir. Birimi Farad’dır , ‘C’ ile gösterilir.


Bobin (İndüktör):

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

İletken bir telin nüve adı verilen bir eleman üzerine sarılmasıyla oluşan yapıya bobin denir. Birimi Henry’dir , ‘L’ harfi ile gösterilir.


Aktif Devre Elemanları:

 

Diyot:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Diyotlar sadece bir yönde akım geçirirler. Diyot’un Anot ve Katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Anot ucundaki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçükken Katot ucundaki dirençleri ise çok büyük olan devre elemanlarıdır.


Transistör:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Girişine uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan bazı durumlarda ise anahtarlama elemanı olarak kullanılan bir elektronik devre elemanıdır. Transistörler yarı iletkendir.


Röle:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Düşük akımları kullanılarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama işleminde kullanılan devre elemanına Röle denir. Elektromıknatıs tarafından kontrol edilir.


Buton:

devre elemanları temel çalışma prensipleri elektrik devre diyot led pil

Anahtarlama görevi yapan devre elemanıdır. Genellikle 2 bacağı bulunur fakat 4 bacaklı modelleri de vardır. Herhangi bir yönü yoktur. Projelerde sıklıkla kullanılır.