Temel Devre Elemanları

Temel elektrik ve elektronik konularına buradan ulaşabilirsiniz.

Pasif Devre Elemanları:

Direnç

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Kelime anlamı herhangi bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devrede akıma karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Direnç elektronik devrelerde akımı sınırlayan ve gerilimi bölen iki uçlu bir elemandır. Direncin birimi ohm (Ω)’dur , ‘R’ ile gösterilir.


Kondansatör

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Elektrik yüklerini kısa süreliğine depolamaya yarayan devre elemanına kondansatör denir. Birimi Farad’dır , ‘C’ ile gösterilir.


Bobin (İndüktör)

Temel Devre Elemanları devre elemanları

İletken bir telin nüve adı verilen bir eleman üzerine sarılmasıyla oluşan yapıya bobin denir. Birimi Henry’dir , ‘L’ harfi ile gösterilir.


Aktif Devre Elemanları

Diyot

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Diyotlar sadece bir yönde akım geçirirler. Diyot’un Anot ve Katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Anot ucundaki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçükken Katot ucundaki dirençleri ise çok büyük olan devre elemanlarıdır.


Transistör

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Girişine uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan bazı durumlarda ise anahtarlama elemanı olarak kullanılan bir elektronik devre elemanıdır. Transistörler yarı iletkendir.


Röle

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Düşük akımları kullanılarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama işleminde kullanılan devre elemanına Röle denir. Elektromıknatıs tarafından kontrol edilir.


Buton

Temel Devre Elemanları devre elemanları

Anahtarlama görevi yapan devre elemanıdır. Genellikle 2 bacağı bulunur fakat 4 bacaklı modelleri de vardır. Herhangi bir yönü yoktur. Projelerde sıklıkla kullanılır.