Terimlerin Türkçeleştirilmesi Terimlerin Türkçeleştirilmesi

Terimlerin Türkçeleştirilmesi

Makerların*, meraklıların, hobi olarak bile olsa elektrik ve elektronik ile uğraşanların sıklıkla duyduğu bazı terimleri Türkçe Dil Kurallarına uygun bir şekilde Türkçeye çevrilmesi için bu “Projeyi” başlatıyoruz.

Özgün olarak bildiğiniz her hangi bir teriminin Türkçe Önerisi ile beraber aşağıdaki forumdan bize ulaştırabilirsiniz, bu sayede elektrik ve elektronik alanından 3 boyutlu yazıcılara kadar sıklıkla kullanılan bir çok yabancı terimi Türkçe Diline hep beraber kazandırabiliriz.

Terim NumarasıÖzgün TerimTürkçeleştirme ÖnerisiÖneri SahibiÖneri TarihiÖneri Durumu
1BreadboardDevre tahtasıdevreyakan.com28/02/2022Kabul Edildi

Terim Gönderme Formu

Türkçeleştirme önerisi verdiğiniz terim listeye eklenirken isterseniz, öneri yapan kişi olarak; İsim, Soyisim ve Mail Adresiniz listeye eklenir.
Katılmıyorum seçeneğini işaretlerseniz, tabloya verdiğiniz öneri "Anonim" olarak kaydedilir.
İstediğiniz zaman Türkçeleştirme tablosundan çekilme hakkına sahipsiniz, bunun için "bu adrese" mail atmanız yeterlidir.
Aydınlatma metni, formun sağ tarafındadır eğer göremiyorsanız BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

devreyakan.com (Web sitesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla devreyakan.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta : [email protected]

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ziyaretçilere ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, ziyaretçinin ancak web sitesinde mevcut bir yazıya yorum yapması halinde ve ilgili kişinin manuel olarak bu bilgileri yorum formuna ya da Türkçeleştirme Formuna girmesiyle elde edilmektedir.

Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir.

Ziyaretçilerden elde edilen bu kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgisi; ziyaretçinin isim ve e-posta bilgisinden ibaret olup ziyaretçinin yorum yapmak amacıyla yorum formunu ya da Türkçeleştirme Formunu doldurması sırasında açık rızası da alınarak kişisel veri işlenmektedir.

Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir.

devreyakan.com

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl
MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

devreyakan.com


Önemli hatırlatma: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci maddesinin 1’inci bendinin f fıkrasına göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”

Bu kapsamda; okuduğunuz bu aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı anlamına gelmez. Açık rızaya dayalı olarak işlediğimiz kişisel verileriniz yalnızca adı soyadı ile e-posta bilgileriniz olup bunların işlendiği yer ise YORUM ve “Terimlerin Türkçeleştirilmesi” bölümüdür.

Herhangi bir yazının altına yorum yazarak ya da forum doldurarak web sitemize ulaşmak istediğinizde, yorum onay kutusunun ve forum onay kutusunun hemen üstünde yer alan bilgilendirme ile de sabittir ki; ancak açık rıza vermeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi işleyebiliriz.

Bu nedenle; açık rıza vermek istemiyorsanız, lütfen yorum yazarak ya da forum doldurarak bize ulaşmayın.

Bu durum, hizmetin açık rıza şartına bağlanması olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü web sitemizde gezinmek ve bilgiye ulaşmak hiçbir şarta tabi olmadığı gibi, devreyakan’a soru sormak için doğrudan ulaşabilir ve şu sayfadan iletişime geçebilirsiniz:

[email protected]

Bu da göstermektedir ki; yorum yaparak soru sormak ya da forum doldurmak ziyaretçinin tercih edip etmemekte özgür olduğu bir seçenektir.

devreyakan.com olarak yasal yükümlülük gereği olmadıkça kişisel verilerinizi işlememek ana gayemizdir ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda ne kadar hassas olduğumu bilmenizi önemle istirham ederiz.

Gizlilik politikamıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: devreyakan.com/gizlilik-politikasi

Sponsorlu Alan

Terimlerin Türkçeleştirilmesi Terimlerin Türkçeleştirilmesi