Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı

Wemos Lolin32 OLED, yerleşik OLED ekrana sahip bir ESP32 geliştirme kartıdır. Bu kılavuzda, karta, pin çıkışına ve OLED ekranın Arduino IDE veya MicroPython ile nasıl kontrol edileceğine hızlıca göz atacağız.

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled
Wemos Lolin32 OLED

WeMos Lolin32 OLED, ESP32 ve yerleşik 0,96 inç 128×64 I2C OLED ekrana sahip bir geliştirme kartıdır.

Önerilen Yazılar:

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Normal bir ESP32 kartı olarak, bir BOOT ve bir EN (RST) düğmesine sahiptir. Bazı modellerde düğmeler arkada, bazılarında her ikisi de önde, bazılarında biri önde, diğeri arkada bulunur. Ancak, tüm kartlar benzer şekilde çalışır.

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Wemos Lolin32 Pin Girişleri/Çıkışları

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

OLED ekran, I2C iletişim protokolünü kullanarak ESP32 ile iletişim kurar. SDA/SCL için aşağıdaki pinleri kullanır:

SDAGPIO 5
SCLGPIO 4

OLED’i Arduino IDE ile Kontrol Etmek

Arduino IDE kullanarak kartı kontrol etmek için ESP32 eklentisinin kurulu olması gerekir. Bir sonraki kılavuzu takip edebilirsiniz:

OLED Kütüphanesi

OLED ekranını ESP32 ile kontrol etmek için kullanılabilecek birkaç kütüphane vardır. Bu yazıda iki Adafruit kütüphanesi kullanacağız: Adafruit_SSD1306 ve Adafruit_GFX.

 1. Arduino IDE’nizi açın ve Taslak > libray ekle > Kütüphaneleri Yönete gidin. Kütüphane Yöneticisi açılmalıdır.
 2. Arama kutusuna “SSD1306” yazın ve Adafruit’ten SSD1306 kütüphanesini kurun.
Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Adafruit’ten SSD1306 kütüphanesini kurduktan sonra, arama kutusuna “GFX” yazın ve bu kütüphaneyi kurun.

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Kütüphaneleri kurduktan sonra Arduino IDE’nizi yeniden başlatın.

OLED’i Kontrol Etmek

Adafruit kütüphaneleri, varsayılan I2C pinleri olarak GPIO 22 ve GPIO 21‘i kullanır, ancak pinleri sadece iki satır kod ekleyerek değiştirebilirsiniz.

setup()‘ta, GPIO 5 ve GPIO 4 kullanarak bir I2C iletişimi başlatmanız gerekir. Bu nedenle, aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

Wire.begin(5, 4);

Bundan sonra, ekranı aşağıdaki parametrelerle başlatın:

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C, false, false)) { 

false olarak ayarlanan parametreler, kitaplığın varsayılan I2C pinlerini kullanmamasını ve kodda tanımlanan pinleri (GPIO 5 ve GPIO 4) kullanmasını sağlar.

Bu iki kod satırını eklerseniz, bu OLED ekranını kontrol etmek için bu kütüphaneleri kullanan herhangi bir örneği kullanabilirsiniz.

OLED ekranınızı test etmek için aşağıdaki kodu Arduino IDE’nize kopyalayabilirsiniz.

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

static const uint8_t image_data_gorsel[1024] = {
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x14, 0x9e, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x36, 0x3f, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x6d, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xfb, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xd7, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xef, 0xff, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xdf, 0xff, 0x90, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xbf, 0xff, 0xd0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x1d, 0x7f, 0xff, 0xd0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x01, 0x1b, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x02, 0xa7, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x0b, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0f, 0x07, 0xff, 0xf8, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0e, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x38, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1c, 0x46, 0xff, 0xb1, 0x18, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0x97, 0xff, 0xc0, 0x7a, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xbf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xbf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0x83, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xbf, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xdc, 0xff, 0xfa, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd8, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x90, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x02, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xb0, 0x00, 0x0f, 0xf5, 0xff, 0xd7, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xb0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x5f, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xa0, 0x00, 0x0f, 0xfb, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x0f, 0xfd, 0xff, 0xdf, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xbf, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x43, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x60, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x73, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xe0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7b, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x33, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x27, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x60, 0x00, 0x00, 0x67, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x1b, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0x40, 0x00, 0x00, 0xf3, 0xff, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x80, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff,
 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff
};

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 Wire.begin(5, 4);

 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C, false, false)) {
  Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  for (;;);
 }
 delay(2000);


 display.clearDisplay();


 display.drawBitmap(0, 0, image_data_gorsel, 128, 64, 1);
 display.display();
}

void loop() {

}

OLED ekranın nasıl kullanılacağına ilişkin daha ayrıntılı bir kılavuz için aşağıdaki öğreticiyi takip edebilirsiniz:

Bu yazuda sağlanan tüm örnekler, uygun I2C pinlerini ayarlamak için daha önce bahsettiğimiz kod satırlarını eklediğiniz sürece bu ekranla uyumludur.

Kodun Yüklenmesi

Kodu Lolin32 OLED kartına yüklemek için bilgisayarınıza takın. Arduino IDE’nizde Araçlar > Bağlantı Noktası’na gidin ve bağlı olduğu COM bağlantı noktasını seçin.

Ardından Araçlar > Kart’a gidin ve WEMOS LOLIN32′yi seçin.

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Kodu yükledikten sonra, ekranınızda görüntülenen bir yüz görmelisiniz.

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

OLED’i MicroPython ile Kontrol Etmek

Bu bölümde, OLED’i MicroPython ile nasıl kontrol edeceğimizi göstereceğiz.

MicroPython için OLED Kütüphanesi

OLED ekranı MicroPython ile kontrol etmek için Adafruit’in ssd1306 kütüphanesini kullanıyoruz. Kullandığımız kitaplığın kodunu burada bulabilirsiniz, ssd1306.py adıyla ESP’nize kaydedin:

#MicroPython SSD1306 OLED driver, I2C and SPI interfaces created by Adafruit

import time
import framebuf

# register definitions
SET_CONTRAST    = const(0x81)
SET_ENTIRE_ON    = const(0xa4)
SET_NORM_INV    = const(0xa6)
SET_DISP      = const(0xae)
SET_MEM_ADDR    = const(0x20)
SET_COL_ADDR    = const(0x21)
SET_PAGE_ADDR    = const(0x22)
SET_DISP_START_LINE = const(0x40)
SET_SEG_REMAP    = const(0xa0)
SET_MUX_RATIO    = const(0xa8)
SET_COM_OUT_DIR   = const(0xc0)
SET_DISP_OFFSET   = const(0xd3)
SET_COM_PIN_CFG   = const(0xda)
SET_DISP_CLK_DIV  = const(0xd5)
SET_PRECHARGE    = const(0xd9)
SET_VCOM_DESEL   = const(0xdb)
SET_CHARGE_PUMP   = const(0x8d)


class SSD1306:
  def __init__(self, width, height, external_vcc):
    self.width = width
    self.height = height
    self.external_vcc = external_vcc
    self.pages = self.height // 8
    # Note the subclass must initialize self.framebuf to a framebuffer.
    # This is necessary because the underlying data buffer is different
    # between I2C and SPI implementations (I2C needs an extra byte).
    self.poweron()
    self.init_display()

  def init_display(self):
    for cmd in (
      SET_DISP | 0x00, # off
      # address setting
      SET_MEM_ADDR, 0x00, # horizontal
      # resolution and layout
      SET_DISP_START_LINE | 0x00,
      SET_SEG_REMAP | 0x01, # column addr 127 mapped to SEG0
      SET_MUX_RATIO, self.height - 1,
      SET_COM_OUT_DIR | 0x08, # scan from COM[N] to COM0
      SET_DISP_OFFSET, 0x00,
      SET_COM_PIN_CFG, 0x02 if self.height == 32 else 0x12,
      # timing and driving scheme
      SET_DISP_CLK_DIV, 0x80,
      SET_PRECHARGE, 0x22 if self.external_vcc else 0xf1,
      SET_VCOM_DESEL, 0x30, # 0.83*Vcc
      # display
      SET_CONTRAST, 0xff, # maximum
      SET_ENTIRE_ON, # output follows RAM contents
      SET_NORM_INV, # not inverted
      # charge pump
      SET_CHARGE_PUMP, 0x10 if self.external_vcc else 0x14,
      SET_DISP | 0x01): # on
      self.write_cmd(cmd)
    self.fill(0)
    self.show()

  def poweroff(self):
    self.write_cmd(SET_DISP | 0x00)

  def contrast(self, contrast):
    self.write_cmd(SET_CONTRAST)
    self.write_cmd(contrast)

  def invert(self, invert):
    self.write_cmd(SET_NORM_INV | (invert & 1))

  def show(self):
    x0 = 0
    x1 = self.width - 1
    if self.width == 64:
      # displays with width of 64 pixels are shifted by 32
      x0 += 32
      x1 += 32
    self.write_cmd(SET_COL_ADDR)
    self.write_cmd(x0)
    self.write_cmd(x1)
    self.write_cmd(SET_PAGE_ADDR)
    self.write_cmd(0)
    self.write_cmd(self.pages - 1)
    self.write_framebuf()

  def fill(self, col):
    self.framebuf.fill(col)

  def pixel(self, x, y, col):
    self.framebuf.pixel(x, y, col)

  def scroll(self, dx, dy):
    self.framebuf.scroll(dx, dy)

  def text(self, string, x, y, col=1):
    self.framebuf.text(string, x, y, col)


class SSD1306_I2C(SSD1306):
  def __init__(self, width, height, i2c, addr=0x3c, external_vcc=False):
    self.i2c = i2c
    self.addr = addr
    self.temp = bytearray(2)
    # Add an extra byte to the data buffer to hold an I2C data/command byte
    # to use hardware-compatible I2C transactions. A memoryview of the
    # buffer is used to mask this byte from the framebuffer operations
    # (without a major memory hit as memoryview doesn't copy to a separate
    # buffer).
    self.buffer = bytearray(((height // 8) * width) + 1)
    self.buffer[0] = 0x40 # Set first byte of data buffer to Co=0, D/C=1
    self.framebuf = framebuf.FrameBuffer1(memoryview(self.buffer)[1:], width, height)
    super().__init__(width, height, external_vcc)

  def write_cmd(self, cmd):
    self.temp[0] = 0x80 # Co=1, D/C#=0
    self.temp[1] = cmd
    self.i2c.writeto(self.addr, self.temp)

  def write_framebuf(self):
    # Blast out the frame buffer using a single I2C transaction to support
    # hardware I2C interfaces.
    self.i2c.writeto(self.addr, self.buffer)

  def poweron(self):
    pass


class SSD1306_SPI(SSD1306):
  def __init__(self, width, height, spi, dc, res, cs, external_vcc=False):
    self.rate = 10 * 1024 * 1024
    dc.init(dc.OUT, value=0)
    res.init(res.OUT, value=0)
    cs.init(cs.OUT, value=1)
    self.spi = spi
    self.dc = dc
    self.res = res
    self.cs = cs
    self.buffer = bytearray((height // 8) * width)
    self.framebuf = framebuf.FrameBuffer1(self.buffer, width, height)
    super().__init__(width, height, external_vcc)

  def write_cmd(self, cmd):
    self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0)
    self.cs.high()
    self.dc.low()
    self.cs.low()
    self.spi.write(bytearray([cmd]))
    self.cs.high()

  def write_framebuf(self):
    self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0)
    self.cs.high()
    self.dc.high()
    self.cs.low()
    self.spi.write(self.buffer)
    self.cs.high()

  def poweron(self):
    self.res.high()
    time.sleep_ms(1)
    self.res.low()
    time.sleep_ms(10)
    self.res.high()

MicroPython Betiği – OLED Kontrol

Kütüphaneyi ESP32’ye yükledikten sonra aşağıdaki kodu boot.py dosyasına kopyalayın. Ekranda sadece ‘Hello, World!’ mesajını üç kez yazdırır.

from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
from time import sleep

i2c = SoftI2C(scl=Pin(4), sda=Pin(5))

oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)

oled.text('Hello, World 1!', 0, 0)
oled.text('Hello, World 2!', 0, 10)
oled.text('Hello, World 3!', 0, 20)
    
oled.show()

MicroPython ile verdiğimiz örneklerde genellikle varsayılan ESP32 I2C pinlerini (GPIO 21 ve GPIO 22) kullanıyoruz. Ancak Wemos Lolin32 OLED kartı GPIO 4 ve GPIO 5 kullanıyor. Yani, bunu komut dosyasında ayarlamamız gerekiyor.

OLED ekranınızın I2C pinlerini tanımlamak için SCL ve SDA pinlerini aşağıdaki gibi iletin:

i2c = SoftI2C(scl=Pin(4), sda=Pin(5))

Kartı yeniden başlattıktan ve yüklenen komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, ekranınızda benzer bir şey görmelisiniz:

Wemos Lolin32 OLED ESP32 Geliştirme Kartı wemos lolin32,lolin32 oled pinout,wemos lolin32 oled,esp32 geliştirme kartı oled,esp32 oled

Wemos Lolin32 OLED kartı ile bu kılavuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz. ESP32 yerleşik OLED ekranını kontrol etmek, bağımsız bir 0,96 inç I2C OLED’i kontrol etmekle aynıdır – sadece kodunuza doğru I2C pinlerini atamanız yeterlidir.