555 Entegresi ile İlk Basan Kazanır Oyunu Devresi

Bu 555 entegresi kullandığımız devrede amaç, bir yarışma ortamında cevap vermek için ilk basan kazanır mantığına ithafendir. Bu devre, her biri tek bir yarışma katılımcısına veya bir takıma atanabilen bir modülün çoklu kopyalarından oluşur. Her modül bir tetik ve bu modüle karşılık gelen ekibin tetiğe ilk basan kişi olup olmadığını gösteren bir LED içerir.

Bu devrenin çıkışına monostable düzenek bağlanabilir, böylece herhangi bir yarışma katılımcısından gelen ilk tetiklemeden sonra bir ışık veya sesli uyarı bir saniye boyunca bip sesi çıkarır.

Gerekli Malzemeler

Her Grup İçin Gerekli Bileşenler:

 • 555 Zamanlayıcı Entegresi
 • Buton Anahtarı
 • PN Diyot (örnek 1N4148)
 • LED + Seri Direnç (270R)
 • 10K Direnç

Tüm Gruplar İçin Ortak Bileşenler:

 • 2 x 1K Direnç
 • LED + Seri Direnç (270R)
 • Buton Anahtarı (Sıfırlamak için)
 • Breadboard
 • Birkaç Breadboard Konnektörü
 • (5-12)V Güç Kaynağı

Devre Şeması

555 Entegresi ile İlk Basan Kazanır Oyunu Devresi ilk basan kazanır

555 entegresinin Pin-2’si besleme voltajının 1/3’ünden daha az voltaj görürse, çıkışı AÇIK konuma getirir.
555 entegresinin sıfırlama Pini 0V görürse, çıkışı sıfırlar
Pozitif ve negatif rayların yanı sıra iki tane daha ray kullandık:

1K direnç kullanılarak varsayılan olarak pozitif gerilime çekilen rayı sıfırlarız
1K direnç kullanılarak varsayılan olarak 0V’a çekilen Durum / Geribildirim rayı ise tüm modüllerin çıkışlarına diyotlar ile bağlanır. Yani bu ray varsayılan olarak 0V’da olacaktır. Ancak modül çıkışlarından herhangi biri AÇIK olduğunda, bu raydaki voltaj diyot aracılığıyla pozitif voltaja ulaşır.
Böylece tüm modüllerin çıkışı KAPALI durumdayken, durum rayındaki voltaj 0V (varsayılan) olacaktır. Herhangi bir takım düğmeye bastığında, durum rayından gelen bu 0V Pin-2’de uygulanır. 0V besleme geriliminin 1/3’ünden az olduğu için, butona ilk basan takıma karşılık gelen 555 entegresinin çıkışı AÇIK konuma gelir.

Bunun hemen ardından durum rayındaki voltaj, PN diyotu üzerinden geri besleme nedeniyle pozitif voltaja dönüşür. Yani diğer ekipler şimdi butona bassa bile, ilgili modüllerin Pin-2’sindeki voltaj pozitif voltajda olacak ve çıkış açılmayacaktır.

Tüm modüllerin durumlarının sıfırlanması, sıfırlama rayı ve özel bir basma düğmesi kullanılarak tüm 555 entegrelerinin sıfırlama pimine 0V uygulanarak yapılır.