Sekizli Sayı Sistemi / Octal Number System

Sayı Sistemleri Serisi
İkili Sayı Sistemi/Binary Numbersİşaretli İkili Sayılar/Signed Binary Numbersİkili Kesirler/Binary Fractions
İkili Ondalık Dönüşümİkili Kodlanmış Onluk Sayılar/BCD
On Altılı Sayı SistemiSekizil Sayı Sistemi

Sekizli Sayı Sistemi, taban-8 sistemini kullanan başka bir bilgisayar ve dijital numaralandırma sistemi türüdür.

Sekizli numaralandırma ,sekizli olması hariç önceki on altılı numaralandırma sistemine prensip olarak çok benzer, bir ikili sayı, her bir grup ile, sadece 3 bit gruplar halinde bölünmüş veya (0) 000 ile ayrı bir değere sahip olan bit ayarlanır.

Sekizli sayıların yalnızca “8” basamak aralığı vardır, (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Taban-8 numaralandırma sistemi kullanır ve bu nedenle, q “8”e eşittir.

O zaman bir sekizli sayı sisteminin ana özelliği, 0’dan 7’ye kadar sadece 8 farklı sayma basamağının olması ve her basamağın en az anlamlı bitten (LSB) başlayarak sadece 8’lik bir ağırlığa veya değere sahip olmasıdır. Sayıcı devrelerinin ilk kullanımlarında, sekizli sayılar ve sekizli numaralandırma sistemi, girdileri ve çıktıları saymak için çok popülerdi, çünkü sekizli sayımlarda çalıştığı için, girdiler ve çıktılar, her seferinde bir bayt olmak üzere sekiz sayıydı.

On altılık sistem gibi, “sekizli sayı sistemi” de büyük ikili sayıları daha kompakt ve daha küçük gruplara dönüştürmek için uygun bir yol sağlar. Bununla birlikte, bu günlerde sekizli numaralandırma sistemi, daha popüler olan on altılık numaralandırma sisteminden daha az sıklıkla kullanılmaktadır ve dijital tabanlı bir sayı sistemi olarak neredeyse ortadan kalkmıştır.

Sekizli Sayı Sistemi / Octal Number System sekizli sayı sistemi,oktal,octave
Sekizli Sayın Sisteminin Temsili

Sekizli sayı sistemi yalnızca sekiz basamak (0’dan 7’ye) kullandığından, 8’in üzerinde hiçbir sayı veya harf kullanılmaz, ancak ondalık sayıdan sekizliye ve ikiliden sekizliye dönüştürme, daha önce on altılık için gördüğümüzle aynı modeli izler.

Sekizlide 7’nin üzerinde saymak için başka bir sütun eklememiz ve onaltılık sayıya benzer şekilde baştan başlamamız gerekir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21….vb

Ondalık sayı3-bit İkili SayıSekizlik Sayı
00000
10011
20102
30113
41004
51015
61106
71117
8001 00010 (1+0)
9001 00111 (1+1)

Sekizli Sayı Sitemi Soru Örneği 1

Önceki ikili sayımız olan 11010101110011112‘yi kullanarak, bu ikili sayıyı sekizlik eşdeğerine (taban-2’den taban-8’e) dönüştürün.

İkili Rakam Değeri 001101010111001111 
Bitleri
sağ taraftan başlayarak üçerli gruplara ayırın
 001 101 010 111 001 111 
Sekizli Sayı formu1 5 2 7 1 78

Sekizli Sayı Sitemi Soru Örneği 2

23228 sekizli sayısını ondalık sayı eşdeğerine dönüştürün (taban-8’den taban-10’a).

Sekizlik Sayı Değeri23228
Polinom biçiminde= (  2×8 3  ) + (  3×8 2  ) + (  2×8 1  ) + (  2×8 0  )
Sonuçları ekleyin= (  1024  ) + (  192  ) + (  16  ) + (  2  )
Ondalık sayı formu eşittir:    1234 10

Sekizli sayı sisteminin başka bir türü olsa da, günümüzde çok az kullanılmaktadır, bunun yerine daha esnek olduğu için daha yaygın olarak kullanılan On altılık Sayı Sistemi kullanılmaktadır.

Sayı Sistemleri Serisi
İkili Sayı Sistemi/Binary Numbersİşaretli İkili Sayılar/Signed Binary Numbersİkili Kesirler/Binary Fractions
İkili Ondalık Dönüşümİkili Kodlanmış Onluk Sayılar/BCD
On Altılı Sayı SistemiSekizil Sayı Sistemi