True RMS Multimetre Nedir?

True RMS multimetre (RMS = kare ortalamalarının karekökü) alternatif akımı (AC) veya AC gerilimini ölçebilen multimetrelere verilen isimdir:

  1. True-RMS dijital multimetreler
  2. Ortalama tepkili dijital multimetreler
  3. Osiloskop

Yalnızca ilk iki araç yaygın olarak kullanılır ve her ikisi de standart (saf AC) sinüs eğrisi şeklinde dalga biçimlerini doğru bir şekilde ölçebilir.

Ancak True RMS ölçüm cihazı yaygın olarak tercih edilmektedir çünkü sadece bu cihaz hem sinüs eğrisi biçimindeki hem de sinüs eğrisi biçiminde olmayan AC dalga biçimlerini doğru bir biçimde ölçebilir.

  • Sinüs eğrisi şeklinde dalgalar: Saf, bozulmasız, tepe ve dip noktalar arasında simetrik geçişli.
  • Sinüs eğrisi şeklinde olmayan dalgalar: Bozulmuş, düzensiz örüntüleri olan dalgalar: Dalgalanmalar, darbe katarları, kareler, üçgenler, testere dişi dalgalar ve diğer dağınık ya da açılı dalgalar.

RMS Nasıl Hesaplanır?

RMS hesabı için oluşturduğumuz bu yazıdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Daha önce de belirtildiği gibi, RMS = kare ortalamalarının kareköküdür. Formülü kavramak biraz zor olsa da RMS esas olarak bir AC dalga biçiminin eşdeğer doğru akım (DC) değerini hesaplar. Daha teknik bir ifade ile, herhangi bir AC dalga şeklinin “efektif” ya da DC ısı değerini belirler.

Ortalama tepkili bir ölçüm cihazı, saf sinüs eğrisi biçimindeki dalgaları doğru olarak ölçmek için ortalama alan matematik formüllerini kullanır. Sinüs eğrisi biçiminde olmayan dalgaları belirsiz bir doğrulukla ölçebilir.

Daha karmaşık bir True RMS ölçüm cihazı hem saf dalgaları hem de daha karmaşık, sinüs eğrisi biçiminde olmayan dalgaları doğru olarak ölçebilir. Dalga biçimleri, değişken hızlı sürücüler veya bilgisayarlar gibi doğrusal olmayan yükler tarafından bozulabilir. Bozuk dalgaları ölçmeye çalışan bir ortalama ölçüm cihazının hesaplamaları %40 düşük ya da %10 yüksek olabilir.